Rotterdam zoekt voor commissie W+M
zoekt een:

Architect, medew. commissiesecretariaat

Stadsontwikkeling Rotterdam
De commissie voor Welstand en Monumenten adviseert het gemeentebestuur over de vraag of de aan haar voorgelegde bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand, zoals die in de Welstandsnota Rotterdam zijn vastgelegd. De commissie wordt ondersteund door een professioneel secretariaat dat is ondergebracht bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht, cluster Stadsontwikkeling.

De functie
Je werkt parttime voor het secretariaat van de commissie W + M. Daar ben je onderdeel van een team dat (in mandaat van de commissie) de beoordeling van kleinere plannen uitvoert. Bouwplannen worden getoetst aan de criteria uit de Welstandsnota Rotterdam. Deze toets maakt deel uit van het proces voor aanvragen omgevingsvergunning en wordt tijdig en volledig uitgevoerd zodat er geen klachten komen. Strijdigheden worden met aanvragers besproken en in schriftelijk goed onderbouwde en begrijpelijke adviezen verwoord.
Meer informatie over de commissie en de Welstandsnota Rotterdam: www.rotterdam.nl/welstand

Vraag en aanbod
Je bent architect met een opleiding die recht geeft tot opname in het Nederlands Architectenregister. Door het werk in je eigen bureau of je ervaring bij architectenbureau’s heb je een directe relatie met de praktijk van het vak. Je bent analytisch ingesteld, hebt ruime ervaring met ontwerpen en technisch detailleren van bouwplannen. Je bent oplossingsgericht, klantgericht, doortastend en overtuigend. Je hebt een levendige aansprekende stijl maar je kunt in je communicatie ook kort en duidelijk zijn (mondeling en schriftelijk)
Kennis van Rotterdam strekt tot aanbeveling, evenals aantoonbare schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid op het vakgebied van architectuur.

Met het openstellen van deze functie beoogt de gemeente Rotterdam bij te dragen aan een stimulerend architectuurklimaat waarin de kansen bij het vestigen van een eigen praktijk voor jonge architecten worden vergroot. Daarom betreft het een parttime functie (24 uur/week) in principe voor minimaal 1 jaar.
Twee vaste werkdagen: woensdag en donderdag. Derde werkdag in overleg.
Salariëring (pay-roll constructie) op basis van leeftijd, opleiding en ervaring.

Ben jij onze Architect-medewerker?
Stuur een beknopte motivatie en cv (geen portfolio’s) tot uiterlijk 31 augustus a.s. naar: bwt-ciewm@rotterdam.nl
Voor meer informatie: bel Brechje Pronk, secretaris van de commissie W+M, tel: 06-12621540

Procedure
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 37 (11 t/m 15 september)
Voorafgaand aan de definitieve keuze voor een kandidaat kan gevraagd worden een proefadvies te schrijven en / of een dagdeel mee te lopen met het team.

Meer info - more information