Het Oversticht
zoekt een:

Commissieleden en -voorzitters gezocht.

Het Oversticht organiseert welstands- en monumentencommissies voor een aantal gemeenten in zijn werkgebied. De leden van de welstandscommissies zijn deskundig en ervaren op het gebied van architectuur en stedenbouw. De geïntegreerde commissies zijn breder, hierin is ook expertise op het gebied van landschap, architectuurhistorie, bouwhistorie en restauratietechniek aanwezig.

Het Oversticht is op zoek naar een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en 9 commissieleden

 • Voor de Planadviesraad (PAR) gemeente Deventer (geïntegreerde welstands- en monumentencommissie) zoeken we een voorzitter en een commissielid met een architectuur- of stedenbouwkundige achtergrond.
 • Voor de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie IJsselland (gemeenten Kampen en Zwolle) zoeken we een commissielid met een architectuur- of stedenbouwkundige achtergrond.
 • Voor de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie Noordwest Overijssel Zuid Drenthe (gemeenten Coevorden, Meppel, Steenwijkerland en Westerveld) zoeken we drie commissieleden met een architectuur- of stedenbouwkundige achtergrond.
 • Voor de welstandscommissie Lelystad/Het Nieuwe Land (gemeenten Dronten, Lelystad en Noordoostpolder) zoeken we een plaatsvervangend voorzitter en vier commissieleden.

De (plaatsvervangend) voorzitter en leden van een commissie worden door of namens de gemeenteraden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming voor 3 jaar is mogelijk. Alle commissies vergaderen tweewekelijks (uitgezonderde de PAR: driewekelijks). De vergaderlocatie rouleert per aangesloten gemeente. De vergaderdag is donderdag. Onder de nieuwe Omgevingswet gaat het stelsel van welstandsadvisering en -commissies veranderen. De gemeenten zijn dan vrij om hier nadere invulling aan te geven. Hierover bestaat nu nog geen duidelijkheid. Voor een uitgebreide profielbeschrijving verwijzen we naar de bijlage.

Wie zoeken wij?
We zoeken leden die vanuit hun eigen vakgebied, over de grenzen ervan heen kunnen kijken. De commissieleden leveren met hun deelname aan de commissie een bijdrage aan de integrale afweging bij de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit. Uiteindelijk doel is een oplossingsgericht advies aan opdrachtgevers en hun adviseurs. Kandidaten moeten onafhankelijk zijn en geen zakelijke relatie hebben met de betreffende gemeenten.

De (plaatsvervangend) voorzitter heeft:

 • een WO werk- en denkniveau.
 • affiniteit met het werkveld.
 • goede communicatieve vaardigheden en ervaring in de omgang met de pers.
 • ervaring met het effectief en efficiënt leiden van (openbare) vergaderingen.
 • het vermogen om een helder en begrijpelijk advies te formuleren op basis van de overwegingen van de commissie en weet consensus te bereiken.
 • een goed gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen.

Een architect/stedenbouwkundig lid heeft:

 • een relevante WO-opleiding.
 • ruime ervaring met het werkveld en het advieswerk vanuit de eigen beroepspraktijk.
 • een open vizier en is in staat om de benaderingswijze van collega’s uit eigen en andere vakgebieden te respecteren en kritisch te bevragen.
 • goede communicatievaardigheden, hij kan helder en overtuigend for

Wat bieden wij?
Het Oversticht biedt verantwoordelijk en sociaal relevant werk in een maatschappelijk gedreven organisatie.
De vergoeding bedraagt € 320,= incl. btw per dagdeel voor een (plaatsvervangend) voorzitter en € 270,= incl. btw per dagdeel voor een commissielid. De reiskosten worden vergoed op basis van € 0,35 per kilometer of 1e klas openbaar vervoer.

Interesse? Reacties (motivatie en cv) kunnen voor vrijdag 15 september a.s. gemaild worden naar personeelszaken@hetoversticht.nl, t.a.v. mevrouw Henriëtte Verheyen, o.v.v. functie en commissie.

De gesprekken zijn gepland in de vierde week van september en de eerste helft van oktober. Bel voor meer informatie met Henriëtte Verheyen (teammanager) of Bart Buijs (directeur) via 038-4213257.
Zie ook www.hetoversticht.nl.

hetoversticht.nl/vacatures