Stroom Den Haag
zoekt een:

Ontwikkelaar kunst en publiek domein

Stroom Den Haag zoekt een Ontwikkelaar / organisator kunst en publiek domein (0,6 fte).

Dankzij een onderzoekende benadering en een niet-traditionele opvatting heeft het beleid van Stroom Den Haag op het gebied van kunst in het publieke domein zich ontwikkeld tot een integraal programmabeleid dat gericht is op de stad, stedelijkheid en stadsleven. We willen ons onderscheidende profiel op het gebied van kunst in de openbare ruimte de komende jaren een nieuwe impuls geven met een geactualiseerde visie op de rol en betekenis die kunst in de stedelijke ruimte kan innemen en beleid dat zich rekenschap geeft van ontwikkelingen in de samenleving en in de kunstwereld. Daarvoor is denkruimte en onderzoek nodig, experiment en durf..

We zoeken een nieuwe collega die met lef en gevoel voor experiment – en als lid van ons team – de rol van ontwikkelaar kunst en publiek domein op zich neemt en van daaruit ons beleid op dit specifieke gebied mede vorm wil geven en vernieuwen.
De ontwikkelaar kunst en publiek domein realiseert kunstprojecten en programma’s die een sterke binding hebben met vraagstukken en ontwikkelingen in de (Haagse) samenleving. Daarbij zijn het samenwerken met kunstenaars, het verkrijgen van maatschappelijke inbedding en draagvlak, het genereren van financiële ondersteuning, en de kunst kunnen ‘vertalen’ naar specifieke doelgroepen van belang.

Onze nieuwe collega is initiatiefrijk, ontwikkelt onderzoek, projecten en activiteiten en draagt zorg voor de uitvoering daarvan.

VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Ontwikkelen en formuleren van (nieuw) beleid
 • (mee) Ontwikkelen, onderhouden en (doen) uitvoeren van een programma op het gebied van kunst en publiek domein
 • Fondsenwerving

WERKZAAMHEDEN:

 • Ontwikkelen van eigentijdse visie en nieuw beleid ‘kunst en publiek domein’
 • (mee) Uitvoeren van nieuw beleid
 • Realiseren van kunstprojecten en -programma’s in (relatie tot) het publieke domein
 • Adviseren van overheid, instellingen en organisaties in Den Haag
 • Onderhouden en ontwikkelen van (lokale, nationale en internationale) netwerken

GEVRAAGDE KWALITEITEN:

 • Visie op kunst in relatie tot het publieke domein
 • Aantoonbare en gedegen kennis van en ervaring in de actuele beeldende kunst
 • Ervaring met kunstprojecten in het publieke domein
 • Beleidsmatig denkniveau
 • Proactieve opstelling
 • Innovatief en ideeënrijk
 • Verbindingen zien en leggen
 • Aantoonbare ervaring als projectleider
 • ‘Hands-on’ mentaliteit in combinatie met praktische vaardigheden
 • Goede communicatieve, tekstuele en sociale vaardigheden
 • Inzicht in financiële zaken
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid
 • Zelfstandigheid

We bieden een inspirerende en spannende werkomgeving. Met veel aandacht voor synergie tussen onze verschillende beleidsvelden. Onze organisatie is flexibel en ondersteunend. Openheid en gastvrijheid zijn belangrijk voor ons.
De functie ‘ontwikkelaar / organisator kunst en publiek domein’ wordt gehonoreerd met schaal 9 (Stroom Den Haag volgt de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Den Haag, voor zover van toepassing). Wij bieden een aanstelling van 0,6 fte. Vooralsnog wordt de ‘ontwikkelaar / organisator kunst en publiek domein’ voor 1 jaar aangesteld, met mogelijkheid tot verlenging.

HOE SOLLICITEREN:

Ben je geïnteresseerd? Laat ons uiterlijk 24 september 2017 weten wat jou motiveert en waarom je zo geschikt bent voor deze functie, voeg daar een compact cv bij en stuur het naar:
vacature@stroom.nl.

Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke behandeling. Sollicitaties worden geanonimiseerd behandeld.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arno van Roosmalen (070-3658985).

Vacature online