Erwin Uringa
zoekt een:

Afstudeeropdracht

Betreft: open sollicitatie afstudeeropdracht

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van deze sollicitatiebrief wil ik kenbaar maken dat ik op zoek ben naar een afstudeeropdracht.

Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding Urban Design aan NHTV Breda University of Applied Sciences. Tijdens deze opleiding ben ik opgeleid in het vak van stedenbouwkundig ontwerpen. Ik heb mogen werken aan grootschalige ontwerplocaties, inpassingsplannen, strategieën en landschappelijke ontwerpopgaves.

In de afgelopen jaren is mijn interesse gegroeid richting historische patronen in de stad, stadswording, binnenstedelijke inbreidingen , stedelijk groen, erfgoed en soortgelijke thema’s. Deze thema’s heb ik niet alleen mogen volgen aan de NHTV maar ook tijdens mijn stage bij het Arnhemse landschapsarchitectenbureau veenenbosenbosch en de minor Heritage & Design aan de TU Delft. De nadruk zal dan ook voornamelijk komen te liggen bij deze thema’s tijdens het afstuderen. Opgaven waarbij de historische context van groot belang is, hebben mijn voorkeur.

Na vierenhalf jaar is nu de tijd aangebroken om de kroon op mijn studie te zetten. Het afstuderen.
Het afstuderen bestaat uit een periode van 17 weken. Van maandag 12 februari t/m woensdag 6 juni. Waarbij het uitgangspunt is 1/3 van de periode aan onderzoek en 2/3 van de periode aan ontwerp te werken. Het gaar hier om een fulltime bezetting. Voordat de afstudeerperiode van start gaat is er een helder plan van aanpak gemaakt, waarin de opzet van het afstuderen staat beschreven.

Graag wil ik met u in gesprek komen om samen een interessante afstudeervraag te formuleren, waarbij bovengenoemde thema’s in terugkomen. Zodat niet alleen ik er iets aan heb , maar u ook er iets aan heeft. De nadruk zal vooral liggen op een stedenbouwkundig maatschappelijk relevant onderwerp waaruit genoeg diepgang en complexiteit te halen valt.

Ik kijk er naar uit om met u het gesprek aan te gaan om de mogelijkheden tot een afstudeeronderzoek te bespreken. Graag licht ik mijn portfolio en ideeën toe over het afstuderen in een persoonlijk gesprek. Ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Erwin Uringa

Portfolio Erwin Uringa