Gemeente Huizen
zoekt een:

Architectlid van de welstandscommissie

Huizen is een gemeente met een grote diversiteit in bebouwing: het oude dorp met beschermde dorpsgezichten, voor- en naoorlogse woningbouw, villawijken en bebouwing gesitueerd aan havens en de randen van het Gooimeer. In het oude dorp en de villawijken staan 40 rijksmonumenten, 167 gemeentelijke monumenten en diverse karakteristieke panden. Huizen heeft rond de 42.000 inwoners. Momenteel wordt voor de naoorlogse bebouwing onderzoek gedaan naar uitbreiding van de te beschermen gemeentelijke monumenten. Ook wordt de welstandsnota geëvalueerd.

Per 1 januari 2018 ontstaat de vacature:

Architectlid van de welstandscommissie (m/v)

Wat ga je doen
Het gemeentebestuur wint adviezen in bij de welstandscommissie, tevens erfgoedcommissie, over welstandsaspecten van ingediende bouwplannen en binnenstedelijke planontwikkelingen. Ook worden adviezen ingewonnen over aanvragen die monumenten betreffen en bouwplannen in de beschermde dorpsgezichten.

De commissie bestaat uit vier personen: drie architectleden en een burgerlid. Van de drie architectleden is er ten minste één gespecialiseerd in de monumentenzorg en één is voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De commissie vergadert om de drie weken, op donderdagmiddag. Een vergadering duurt gemiddeld drie uren.

Wat breng je daarvoor mee
Je bent als architect geregistreerd in het Architectenregister en beschikt over kennis van de geschiedenis van de bouwkunst, de ontwikkelingen in de architectuurhistorie, de bouwtechniek en de hedendaagse architectuur. Je hebt gevoel voor de karakteristiek en de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Huizen. Affiniteit met monumenten is een pre. Je bent actief werkzaam in de beroepspraktijk. Je beschikt over analytisch vermogen om de plannen en hun effecten op de omgeving snel te kunnen doorzien en je beschikt over kwaliteiten om je oordeel begrijpelijk, tactvol en overtuigend te vertolken.

Wat bieden wij jou
Je ontvangt een vergoeding van € 96,00 bruto per uur vergadertijd en een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km. Enige inleestijd is in eigen tijd, overeengekomen werkzaamheden buiten de vergaderuren en noodzakelijke werkbezoeken worden vergoed. De benoeming geschiedt door burgemeester en wethouders van Huizen voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar.

Wil je meer informatie
Nadere informatie over Huizen en de welstandsnota 2012 kun je vinden op de website van de gemeente www.huizen.nl. Specifieke informatie over de welstandscommissie kun je krijgen bij de secretaris van de commissie, Henk Jongsma, tel. 035 – 52 81505, of bij Rinus Zijlmans, coördinator team vergunningen, tel. 035 – 5281490.

Wil je reageren
Heb je belangstelling en wil je reageren? Dat kan tot 28 november 2017, uitsluitend via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren