Bastiaan Jongerius Architecten
zoekt een:

stagiair(e)

Bastiaan Jongerius Architecten is op zoek naar talentvolle en gemotiveerde architectuur student, die graag ervaring wil opdoen in de vorm van een stage.
Als stagiair(e) werk je binnen een team aan verschillende projecten op verschillende fases en schaalniveaus. De projecten variëren van woningbouw, utiliteitsbouw, en verbouwingen, waar de nadruk op ambachtelijke schoonheid ligt. Je wordt betrokken bij interne als externe besprekingen. Tijdens de stage doe je praktijkervaring op en leer je meerdere ontwerp- en uitwerkingstechnieken op, welke goed inzetbaar zijn bij de verdere studie of het afstuderen. We geven begeleiding en ondersteuning waar nodig.
Een goede beheersing van Sketchup, Adobe Photoshop, Illustrator en Indesign is een pré. Ervaring met AutoCAD is een must. Naast een gedreven attitude ben je leergierig, enthousiast en sociaal.
Periode en locatie:
• Stage periode: februari 2018 voor minimaal 3 maanden;
• minimaal 32 uur per week;
• locatie is in Amsterdam.
Wij bieden:
• een passende stagevergoeding;
• een enthousiast team;
• leerzame en mooie projecten waaraan je mag werken;
• begeleiding in het werk en bij je persoonlijke ontwikkeling;
• lunch.

Bastiaan Jongerius Architects is looking for a talented and motivated architectural student, who wants to gain experience in the form of an internship. As a trainee you work within a team on different projects at different stages and scale levels. The projects vary from residential housing, renovations, commercial-, and public buildings, where the emphasis is on craft. You will be involved in internal and external meetings. During the internship you will gain practical experience and you learn multiple design and development techniques, which can be used in further study or graduation. We provide guidance and support where necessary. Good control of Sketchup, Adobe Photoshop, Illustrator and Indesign is an advantage. Experience with AutoCAD is a must. In addition to a motivated attitude, you are eager to learn, enthusiastic and social.
Period and location:
• Internship period: February 2018 for at least 3 months;
• at least 32 hours per week;
• location is in Amsterdam.
We offer:
• an appropriate internship allowance;
• an enthusiastic team;
• instructive and beautiful projects you may work on;
• guidance in work and in your personal development;
• lunch.

www.bastiaanjongerius.nl