Rijksoverheid
zoekt een:

Beleidsmedewerker woningmarkt

Hoe kan de ontwikkeling van het woningaanbod in Nederland versneld worden? Wat is daarin de rol van de Rijksoverheid? Hoe moet de nieuwe omgevingsvisie van het rijk eruit zien en wat is het belang van woningbouw hierbij? Als beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoek jij antwoorden op deze en andere actuele woningmarktvraagstukken.

In jouw functie draait het om het uitvoeren van goede analyses. Op basis hiervan realiseer je werkbare beleidsvoorstellen op het snijvlak van woningbouw en ruimtelijke ordening. Hiervoor werk je resultaatgericht samen met in- en externe stakeholders. Zo draag jij bij aan een goed werkende en toekomstbestendige woningmarkt.

Meer over jouw toekomstige afdeling
De directie Woningmarkt is verantwoordelijk voor beleid en regelgeving voor de huursector, de woningcorporaties en de koopmarkt. Doelstelling is om te komen tot een goed werkende woningmarkt. We werken aan concrete beleidsvoorstellen op basis van feiten en analyse, inzicht in het politieke krachtenveld en goed overleg met de buitenwereld. Veelal resulteert dit in wetgeving en beleid en bijbehorend politiek debat met de Tweede en Eerste Kamer.

De directie werkt over de volle breedte van de woningmarkt. Momenteel worden belangrijke hervormingen doorgevoerd, zoals meer marktconforme huren, corporaties die zich weer op de doelgroep richten, en vermindering van de hypotheekrenteaftrek. Daarbij buigen we ons over belangrijke vragen. Hoe moet het toezicht op de corporatiesector eruit zien? Hoeveel mogen mensen lenen bij aankoop van een huis? Hoe zorgen we voor betaalbaarheid van huren voor lage inkomens? Hoe zorgen we voor een voldoende en passend woningaanbod?

De directie is onderverdeeld in vier clusters die onderling nauw samenwerken: Huurbeleid en Aandachtsgroepen, Corporaties, Koop- en Kapitaalmarkt, en Ramingen en Analyse.

Afdeling Koop- en Kapitaalmarkt
De afdeling Koop- en Kapitaalmarkt maakt vanuit een integrale visie beleid voor de eigen woning en draagt bij aan de brede ontwikkeling van de woningmarkt. Het gaat daarbij onder meer om de fiscale behandeling van de eigen woning, de hypotheekmarkt en het waarborgen van voldoende woningaanbod. De afdeling is ook beleidsverantwoordelijk voor de overheidsgaranties op de woningmarkt: de Nationale Hypotheekgarantie en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

De directie Woningmarkt is verantwoordelijk voor beleid en regelgeving voor de huursector, de woningcorporaties en de koopmarkt. Doelstelling is om te komen tot een goed werkende woningmarkt. We werken aan concrete beleidsvoorstellen op basis van feiten en analyse, inzicht in het politieke krachtenveld en goed overleg met de buitenwereld. Veelal resulteert dit in wetgeving en beleid en bijbehorend politiek debat met de Tweede en Eerste Kamer.

De directie werkt over de volle breedte van de woningmarkt. Momenteel worden belangrijke hervormingen doorgevoerd, zoals meer marktconforme huren, corporaties die zich weer op de doelgroep richten, en vermindering van de hypotheekrenteaftrek. Daarbij buigen we ons over belangrijke vragen. Hoe moet het toezicht op de corporatiesector eruit zien? Hoeveel mogen mensen lenen bij aankoop van een huis? Hoe zorgen we voor betaalbaarheid van huren voor lage inkomens? Hoe zorgen we voor een voldoende en passend woningaanbod?

De directie is onderverdeeld in vier clusters die onderling nauw samenwerken: Huurbeleid en Aandachtsgroepen, Corporaties, Koop- en Kapitaalmarkt, en Ramingen en Analyse.

Afdeling Koop- en Kapitaalmarkt
De afdeling Koop- en Kapitaalmarkt maakt vanuit een integrale visie beleid voor de eigen woning en draagt bij aan de brede ontwikkeling van de woningmarkt. Het gaat daarbij onder meer om de fiscale behandeling van de eigen woning, de hypotheekmarkt en het waarborgen van voldoende woningaanbod. De afdeling is ook beleidsverantwoordelijk voor de overheidsgaranties op de woningmarkt: de Nationale Hypotheekgarantie en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Functie-eisen:

  • Je bent een ervaren academicus op het terrein van planologie, exacte wetenschappen of economie.
  • Je bent analytisch sterk en kunt de vertaling maken naar concrete beleidsaanbevelingen.
  • Je kunt resultaatgericht co√∂rdinerend optreden in samenwerking met in- en externe stakeholders.
  • Je neemt initiatief en bent gericht op verbinding en samenwerking in teams.
  • Je kunt politieke ontwikkelingen goed aanvoelen en prima onder druk presteren.

Reageer voor 3 februari via het sollicitatieformulier.

Meer info - more information