Air
zoekt een:

Ambitieuze directeur

AIR is het architectuurcentrum van Rotterdam. Het daagt uit tot het publieke en professionele gesprek over de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van Rotterdam en zijn regio. AIR organiseert kwalitatief hoogwaardige programma’s waaronder conferenties, debatten, lezingen en stadslabs waarin wordt gewerkt aan creatieve en innovatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken. AIR is onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van het Stadmakerscongres, de Rotterdam Architectuurprijs en – in samenwerking met de Veldacademie – het Fieldlab Social Resilience.

AIR bestaat momenteel uit een kernteam van 4 professionals. Daarnaast werken we graag en vaak samen met externe professionals die net als het team van AIR enthousiast zijn over de stad en met een open en onderzoekende blik naar de stad kijken.

AIR zoekt een:
Ambitieuze directeur met zakelijk charisma en een hands on mentaliteit voor het directieteam
(32 uur per week)

Wat is je toegevoegde waarde?

  • Je vormt samen met je collega de tweehoofdige leiding van AIR. Vanuit een heldere visie ontwerp je programmalijnen en jaag je het kwaliteitsdebat over de Rotterdamse gebouwde omgeving aan. Je hebt een agenderende rol en zet urgente kwesties en belangrijke stedelijke opgaven om in programmering.
  • Je weet door je open en nieuwsgierige houding en betrokkenheid bij de stad, mensen voor AIR te winnen. Professionals, publiek en financiers verbinden zich graag aan AIR.
  • Je hebt oog voor diversiteit: alle Rotterdammers maken de stad!
  • Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor een aantal programmalijnen, concrete publieksmomenten en het (laten) organiseren hiervan. Je geniet ervan om programma’s ook zelf te modereren.
  • Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van AIR en het aantrekken van voldoende middelen om de ambities van AIR te kunnen verwezenlijken.
  • Je doet inzichten en ideeën op binnen en buiten het eigen vakgebied door een brede interesse en een naar buiten gerichte blik. Je ziet kansen, hebt plezier in netwerken en verbindt graag mensen en ideeën.
  • Je hebt een antenne voor trends en ontwikkelingen in de stad en de markt, en kan de verbinding leggen tussen maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

Wij vragen
Dat jij jouw creativiteit, je denkkracht, je doorzettingsvermogen en je enthousiasme 4 dagen per week wilt inzetten voor AIR. Je hebt een achtergrond in het cultureel en/of maatschappelijk domein en hebt affiniteit met kennisontwikkeling. Gezien de zwaarte van de functie en het speelveld waarbinnen je opereert vragen wij WO werk- en denkniveau (in bijvoorbeeld architectuur, stedenbouw, stadssociologie, sociale geografie of planologie). Bij gelijke geschiktheid van kandidaten, weegt ons streven naar diversiteit mee bij de benoeming.

Wat mag je van ons verwachten?
Een boeiende baan binnen de culturele sector van Rotterdam waarin je alle ruimte krijgt om je talenten in te zetten en samen met je collega directeur en het team te bouwen aan de programmaorganisatie. Deze functie zou een mooie derde loopbaanstap kunnen zijn. Afhankelijk van jouw achtergrond en ervaring doen we je een aanbod (de bandbreedte voor het salaris bedraagt EUR 3.800 –  4.600 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband). Daarnaast biedt AIR goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoe kan je solliciteren?
AIR heeft de begeleiding van de werving en selectie uitbesteed aan altijdhr. Je kan jouw motivatie en curriculum vitae sturen per mail sturen aan Marike Bokslag (marike@altijdhr.nl). We vinden het leuk als je zo snel mogelijk reageert, maar uiterlijk op 11 februari 2018. Meer informatie over AIR, vind je op deze website.
Uiterlijk 2 weken na de sluitingstermijn laten we je weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Meer info - more information