Academie van Bouwkunst Groningen
zoekt een:

Afstudeerdocent (8-10 uur per maand)

De Academie van Bouwkunst Groningen maakt deel uit van de Academie van Architectuur en Built & Environment van de Hanzehogeschool en verzorgt de Masteropleiding Architectuur. Het professionele masterprogramma van de Academie van Bouwkunst leidt studenten op tot architecten die in staat zijn om inzichten uit het verleden, het heden en de toekomst te gebruiken om innovatieve ontwerpen te maken die duurzame oplossingen bieden voor huidige en verwachte mondiale en maatschappelijke problemen.

De Academie van Bouwkunst heeft per direct een vacature voor een:

Afstudeerdocent (8-10 uur per maand)

Functie-inhoud en eisen
We zoeken een ervaren architect die minimaal in het bezit is van de master Architectuur.
De afstudeerdocent begeleidt het afstudeerproject. In het afstudeerproject toont de student het masterniveau aan. De student laat zien als volwaardig ontwerper/architect te kunnen functioneren en het ontwerpproces in al haar facetten te beheersen. De afstudeerdocent begeleidt studenten bij de planning en organisatie van dit proces. Daarnaast is er in de besprekingen aandacht voor de wijze waarop het onderzoek en het ontwerp worden gestuurd vanuit de vraagstelling van het project.

Een afstudeerdocent:
• geeft ruimte aan het eigen ontwikkelingsproces van de student, houdt rekening met specifieke kwaliteiten, de leerstijl en de persoonlijke doelen van de student;
• communiceert effectief, luistert actief, stelt vragen en geeft feedback, discussieert met studenten, maakt afspraken;
• stimuleert de ontwikkeling van metacognitieve (‘leren leren’) competenties zoals samenwerken, plannen, oriënteren, analyseren, evalueren en reflecteren (zelfevaluatie en –reflectie);
• begeleidt de student in het bereiken van zijn/haar (leer)doelen waarbij de docent als coach met een procesmatige, methodische aanpak de student verantwoordelijkheid leert te nemen voor het eigen leerproces;
• overziet actuele ruimtelijke/maatschappelijke opgaven en heeft kennis van/affiniteit met ontwerpend onderzoek;
• doorziet de problemen en mogelijkheden van een opgave en helpt studenten zich te focussen op de kern van hun afstudeeropgave;
• heeft inzicht in onderzoek- en ontwerpmethoden;
• begeleidt studenten bij de ontwikkeling van vakinhoudelijke en professionele capaciteiten en bij hun ontplooiing tot zelfstandig architect.

Tenslotte gaan wij ervan uit dat je beschikt over een breed vakinhoudelijk netwerk.
Ons onderwijs vindt plaats op de vrijdag, beschikbaarheid op die dag is een vereiste.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een jaar, verlenging daarna is niet uitgesloten. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo in de functie van hogeschooldocent. De functieschaal is maximaal 11. Het salaris bedraagt minimaal € 3.201,92 en maximaal € 4.661,12 bruto per maand bij een volledige betrekking.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Inlichtingen en solliciteren
Informatie omtrent deze functie kun je inwinnen bij Clemens Bernardt, afstudeercoördinator van de Academie van Bouwkunst via c.c.bernardt@pl.hanze.nl

Heb je interesse stuur dan voor 14 februari 2018 een motivatie/sollicitatiebrief + CV naar avbg@org.hanze.nl