Rijnboutt
zoekt een:

HR manager

De functie in het kort
De functie HR-manager bij Rijnboutt is een veelzijdige functie op operationeel, tactisch en strategisch niveau die onder de directe aansturing van de algemeen directeur werkt. Je adviseert de directie inzake organisatiebeleid en de project-leidinggevenden bij het ontwikkelen en aansturen van medewerkers. De ondersteunende werkzaamheden bestaan onder meer uit het voorbereiden van HR en P&O zaken voor besluitvorming, ondersteuning bij in- en uitdiensttreding, het maken van functiebeschrijvingen, het ondersteunen bij en verbeteren van functionerings- en beoordelingscycli en diverse overige operationele HR en P&O ondersteuning. Daarnaast ben je direct leidinggevende van een HR medewerker, het secretariaat en de PR & Communicatie afdeling.

Je profiel

 • 32 tot 40 uur per week beschikbaar;
 • afgeronde opleiding(en) Human Resource Management, Personeelsmanagement of vergelijkbaar op hbo+ of wo niveau;
 • minimaal 3 jaar relevante HR management ervaring in een projectorganisatie van enige omvang;
 • kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van HR en bijbehorende wet- en regelgeving;
 • kennis van personeelsinformatie systemen en -processen. Ervaring met AFAS is een pré;
 • je hebt een gestructureerde, feitelijke en planmatige aanpak en bent in staat beleidsvoorstellen te maken, processen aan te sturen, overzicht te houden en prioriteiten te stellen;
 • proactief, oplossingsgericht en in staat om op diverse niveaus te communiceren en te overtuigen, ook in een discussie;
 • gericht op samenwerking en verbinding met collega’s in de totale organisatie om de verdere professionalisering van HR voortdurend te verbeteren;
 • je bent zakelijk, met een hart voor mensen en je bent integer en discreet.

Waarom we jou nodig hebben
Rijnboutt is in korte tijd sterk gegroeid, naar een organisatie met 75 medewerkers. De afgelopen jaren is ingezet op verdere professionalisering van HR-beleid, zoals een verbeterd HR management systeem, de ontwikkeling van mensen, en aandacht voor medewerker tevredenheid en welzijn. Sinds 2017 is een interne werkgroep, samen met een externe adviseur en onze directie, bezig met de opzet van een nieuwe organisatiestructuur. In 2018 zal deze structuur, waarin zelfstandigheid, het optimaal inzetten van aanwezige kwaliteiten en werkplezier voorop staan, geïmplementeerd worden / actief worden binnen de organisatie.

Als gevolg van de groei en nieuwe structuur, is er behoefte aan een verdere invulling van HR management. Het werven, opleiden en binden van personeel binnen een aantrekkende arbeidsmarkt is daar onderdeel van. Dit maakt dat we nu op zoek zijn naar een nieuwe collega voor HR management.

Je werkzaamheden

 • je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het strategisch HR jaarplan en zorgt voor een adequate uitvoering hiervan;
 • je verzamelt en verzorgt de informatie die benodigd is voor besluitvorming met betrekking tot personele zaken, brengt hierover advies uit en signaleert knelpunten;
 • je ondersteunt bij werving en selectie en bij in- en uitdiensttreding;
 • je maakt beleid en coördineert met betrekking tot werving, opleidingen en trainingen, en stuurt op de inkoop en bewaakt de budgetten hiervan;
 • je ondersteunt en coacht de leidinggevenden bij de uitvoering van hun personeelstaken;
 • je ondersteunt bij de uitvoering van de functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • je bent verantwoordelijk voor het opstellen en up-to-date houden van functieprofielen;
 • je adviseert over verbetermogelijkheden in personele systemen / rapportages / analyses en procedures en vertaalt deze naar concrete acties;
 • je bent op de hoogte van wet- en regelgeving aangaande arbeidszaken, arbeidsrecht en van de cao voor architectenbureaus en informeert de organisatie hierover en past dit toe in procedures, regelingen etc.;
 • je informeert en adviseert medewerkers ten aanzien van individuele vragen op het terrein van HR zoals verlof en verzuim, personele regelingen en opleidingen etc.;
 • je bent leidinggevende van de twee medewerkers van secretariaat, de externe HR ondersteuning en de medewerkers PR ondersteun je bij het opstellen, bewaken en behalen van hun jaarplan;
 • je bent verantwoordelijk voor een correcte en actuele personeelsadministratie en bent “meewerkend voorman” binnen processen en systemen om de juistheid, volledigheid en tijdigheid daarvan te waarborgen.
 • Je bent verantwoordelijk voor verzuimbeleid en een up to date RI&E, en coördineert de uitvoering en agenda van de RI&E inclusief de ondersteuning van de preventiemedewerker.

Enthousiast?
Mail dan je motivatie vóór dinsdag 6 maart aan info@rijnboutt.nl met als onderwerp “vacature HR manager”. Uiteraard voorzien van een CV en overige relevante informatie.
Wij verdiepen ons in je sollicitatie, checken referenties en hopen zo de kans op een match te verhogen.

Acquisitie door werving- en selectiebureaus naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Meer info - more information