Rijksvastgoedbedrijf
zoekt een:

Expert architectuur

Als expert architectuur werk je voor de afdeling Architectuur en Techniek van de directie Transactie en Projecten binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Jouw adviesportefeuille omvat nieuwbouwprojecten en grotere verbouwingen van rechtbanken, gevangenissen, monumenten, rijksverzamelkantoren en eventueel paleizen. Je bent betrokken bij deze projecten vanaf het allereerste begin tot en met de oplevering en nazorg. Maar de nadruk ligt bij de eerste initiatieven. Dit betekent dat je je verdiept in de interpretatie van de klantvraag: Wat is de kern van het huisvestingsprobleem? Wat zijn de ambities? Wat is de gevraagde functionaliteit?

Jouw taken

 • Je verricht ontwerpend onderzoek voor zowel traditionele als geïntegreerde contracten en vertaalt dat naar een projectspecifiek programma van eisen.
 • Je borgt kwaliteit en veiligheid in de ontwerp- en realisatiefase door toetsing en sturing van opdrachtnemers.
 • Je adviseert bij vraagstukken op portefeuilleniveau (wat betekent de vastgoedportefeuillestrategie voor een individueel project en andersom).
 • Je adviseert teams bij het formuleren van de huisvestings- en/of vastgoedvraag.
 • Je ontwikkelt en beheert rijksvastgoed in een multidisciplinair team van architecten en technische adviseurs.
 • Je analyseert, begeleidt en/of toetst – samen met relevante partijen – de ruimtelijke opgaven rondom inpassing, ontwikkeling, uitbreiding of afstoting.
 • Je onderzoekt – samen met projectmanagers van rijk, provincie en gemeente – de mogelijkheden voor het vastgoed binnen de beleidskaders.
 • Je stelt integraal technisch en architectonisch advies in huisvestingsprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf op en levert dat tijdig aan.
 • Je stuurt het adviesteam aan en werkt nauw samen met de eindverantwoordelijke projectmanager.
 • Je bewaakt de kwaliteit van het advies en zorgt voor de juiste afstemming tussen de technische disciplines.
 • Je zorgt ervoor dat het advies samenhangt met juridische en financiële overwegingen en dat het past in de planning.
 • Je analyseert, vraagt kritisch door en beschrijft de kern van de (huisvestings)vragen vanaf het begin van het proces.
 • Je vertaalt (huisvestings)vragen naar marktvragen, waarmee ontwerpers en uitvoerende partijen goed uit de voeten kunnen.
 • Je toetst marktproducten.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma van een relevante opleiding, zoals architectuur of de academie voor bouwkunst.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring bij een architectenbureau of als architect bij een adviesbureau.
 • Je hebt actuele kennis van het verduurzamen van gebouwen, zowel op het gebied van energiebesparing en -opwekking als op het gebied van circulaire economie.
 • Je hebt inzicht in ontwerp- en bouwprocessen.
 • Je houdt rekening met de politieke en bestuurlijke dimensie.
 • Je hebt ervaring met adviseren in complexe huisvestings- en/of vastgoedvraagstukken.
 • Je bent gewend om te werken in teams en kijkt graag over de grenzen van je eigen vakgebied heen.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van (advies)teams.
 • Je kunt een diverse werkportefeuille aan, met grote en kleine, complexe en eenvoudiger projecten, die verspreid kunnen zijn over het hele land.
 • Je weet effectief te variëren in diepgang en snelheid van je advies: soms globaal en snel, soms gedetailleerd en uitgebreid.
 • Je volgt de actuele ontwikkelingen op je vakgebied.

Arbeidsvoorwaarden:
Maandsalaris: Min €3.560 – Max. €5.292 (bruto)
Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36
Rijbewijs: B

Reageer voor 6 maart 2018

meer informatie