Gemeente Amsterdam
zoekt een:

Stedenbouwkundig ontwerper -meerdere fte

Gemeente Amsterdam heeft meerdere vacatures voor de functie van

Stedenbouwkundig Ontwerper (meerdere fte)
Tijdelijke baan voor 1 jaar, voor 32 tot 36 uur

Over de functie van Stedenbouwkundig Ontwerper
De Stedenbouwkundig ontwerper brengt adviezen uit en maakt ontwerpen voor stedenbouwkundige vraagstukken in de stad en werkt met interne en externe partijen aan stedenbouwkundige projecten zoals zelfbouw, transformatie en stedelijke vernieuwing. De werkzaamheden worden verricht in opdracht van stadsdelen, grote projecten of het gemeentebestuur. Samenwerking vindt plaats met andere teams, disciplines en andere gemeentelijke organisatieonderdelen. De stedenbouwkundig ontwerpers worden op basis van geschiktheid voor de opgave flexibel ingezet binnen Ruimte en Duurzaamheid.

Concrete werkzaamheden omvatten:
• Het opstellen van stedenbouwkundige adviezen, analyses, ontwerpen en visies inclusief afstemming op alle relevante disciplines;
• Het onder begeleiding van een senior opstellen van werkplannen, maken van offertes, en fungeren als projectleider voor (delen van) projecten;
• Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen;
• Het voeren van overleg met externe stakeholders en bewoners. Het presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteam, bij externe partijen en indien nodig in bestuurlijke bijeenkomsten;
• Het begeleiding van collega`s op gelijke of lagere functieniveaus;
• Het deelnemen aan interne debatten, themabijeenkomsten en workshops binnen Ruimte en Duurzaamheid.

Wij vragen
• HBO-opleiding (bachelor) in vakrichting stedenbouwkundig ontwerp;
• Heeft minimaal 3 jaar ervaring op gebied van ontwerp, analyse en planvorming m.b.t. reguliere ruimtelijke vraagstukken;
• Aantoonbare ontwerp- en presentatiekwaliteiten in de openbare ruimte;
• Aantoonbare belangstelling voor de ontwikkeling van Amsterdam en voor haar ontwerptraditie;
• In staat om op verschillend schaalniveau te denken en te acteren;
• Aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
• Uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden;
• In staat zijn tot het kunnen organiseren, overbrengen en uitdragen van denkkracht in een bestuurlijke, maatschappelijke en politieke omgeving;
• Brede oriëntatie op het vakgebied, ook in relatie tot andere disciplines in het ruimtelijk domein;
• Kennis en/of ervaring op het terrein van duurzaamheid is een pre.

Competenties
• Analytisch vermogen
• Initiatief
• Omgevingsbewustzijn
• Inlevingsvermogen
• Samenwerken
• Inventiviteit
• Resultaatgerichtheid
• Overtuigingskracht

Wat biedt Gemeente Amsterdam jou?
• Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van 36 uren per week.
• De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Mirjam Fonteijn, bereikbaar per e-mail via vacatures.rd@amsterdam.nl of telefonisch 06 22096834.

Solliciteren op de functie van Stedenbouwkundig Ontwerper
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 25 maart 2018 via onze sollicitatieformulier, onder vermelding van Stedenbouwkundig ontwerper (meerdere fte) – 18030045.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden tussen 2 en 13 april.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Meer info - more information