Rijksoverheid
zoekt een:

Projectleider erfgoed

Een belangrijk onderdeel is het bouwkundig versterken van woningen in het gebied. Monumentaal erfgoed vraagt daarbij om bijzondere aandacht. Als projectleider erfgoed ben je het eerste aanspreekpunt voor NCG-collega-projectleiders, gebiedsmanagers, eigenaren van erfgoed, gemeenten en Centrum Veilig Wonen (CVW) met betrekking tot de versterkingsopgave erfgoed.

Je begeleidt alle betrokken partijen bij het opstellen van inspectie- en versterkingsplannen in afstemming met het gebiedsteam. Daarnaast zorg je voor borging van het versterkingsplan binnen het gebiedsversterkingsprogramma. Je organiseert overleggen met alle betrokken partijen, bespreekt de noodzakelijke financiering en signaleert de mogelijke noodzaak tot beleidsontwikkeling. Je kunt buiten de gebaande paden denken en handelen om in een dynamische werkomgeving tot resultaten te komen. Je stimuleert opname van de projecten in de programmering en jaarplannen van alle betrokken partijen. Je ziet er op toe dat de opgedane (leer)ervaringen worden gedeeld met NCG en het erfgoedprogramma. Je rapporteert rechtstreeks aan het teamhoofd gebiedsgericht werken.

Jouw taken

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gebiedsmanagers NCG, eigenaren van monumenten en erfgoed, gemeenten, CVW-erfgoedadviseur en CVW-projectleiding met betrekking tot de versterkingsopgave van monumenten en erfgoed.
 • Je begeleidt deze partijen bij het opstellen van het inspectie- en versterkingsplan en de voorbereiding van de uitvoering met betrekking tot de versterkingsopgave van monumenten en erfgoed.
 • Je zorgt voor afstemming met het gebiedsteam en borging van het inspectie- en versterkingsplan binnen het gebiedsversterkingsplan.
 • Je overlegt met partijen over de financiering van het project.
 • Je signaleert en agendeert onderwerpen waarop nadere ontwikkeling van beleid nodig is.
 • Je zorgt voor afstemming met het erfgoedprogramma en levert input aan dat programma.
 • Je draagt bij aan het onderzoeksprogramma op basis van de Calvi-methode (pilot voor vijf  kerken). Daarnaast zorg je ervoor dat de uitkomsten van deze pilot worden doorvertaald naar het onderzoeksprogramma voor de resterende 39 kerken in het gebied.
 • Je organiseert de verschillende overleggen met de betrokken partijen.
 • Je stimuleert de opname van het project in de programmering en jaarplannen van de betrokken partijen.
 • Je zorgt voor kennisopbouw van de opgedane ervaringen met betrekking tot de versterkingsopgave van monumenten en erfgoed en deelt deze met NCG.

Funtie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en bij voorkeur een bouwkundige of cultuurhistorische achtergrond (via opleiding of werkervaring opgedaan).
 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring als projectleider restauratieprojecten, bij voorkeur opgedaan in het aardbevingsgebied.
 • Je hebt actuele kennis van wet- en regelgeving op het gebied van monumenten en erfgoed.
 • Je hebt actuele kennis van NPR en de rekenmethodieken Calvi NLPO en NLTH.
 • Je kunt verbinding leggen tussen beleidsmatige kaders en uitvoering (en vice versa) en kunt leerervaringen uit de uitvoering teruggeven aan de opstellers van beleid.
 • Je kunt een constructieve interactie vormgeven met alle betrokkenen en ze in hun rol plaatsen.
 • Je bent klantgericht, gericht op samenwerken en kunt je goed inleven in de belangen en perspectieven van anderen.
 • Je kunt deze belangen en perspectieven met een helikopterview bij elkaar brengen.
 • Je bent sterk in plannen en organiseren.
 • Je bent creatief, kunt anticiperen en bent goed in netwerken.
 • Je bezit zowel bestuurlijke als organisatiesensitiviteit.
 • Je beschikt over goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere in- of externe omgevingsfactoren.
 • Je hebt rijbewijs B en een auto.

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en om te solliciteren > klik hier
Reageer voor 26 maart