Bureau Architectenregister
zoekt een:

commissievoorzitter

BUREAU ARCHITECTENREGISTER ZOEKT EEN VOORZITTER VOOR DE ‘COMMISSIE INSCHRIJVING IN HET ARCHITECTENREGISTER ONDER EEN ANDERE TITEL’

Bureau Architectenregister (BA) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel, zorg draagt voor het beheer van het architectenregister en bevoegd is om op te treden tegen onrechtmatig titelgebruik.

De procedure “inschrijving in het architectenregister onder een andere titel” is bedoeld voor hen die al ingeschreven staan in het architectenregister en (nog) een inschrijving wensen onder een andere titel. Voorwaarde voor deelname is o.a. bezit van ten minste zeven jaar beroepservaring op het betreffende vakgebied. De criteria waaraan de verzoeker dient te voldoen staan beschreven in de Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel (zie: www.architectenregister.nl).

Voor het bemensen van de Commissie inschrijving onder een andere titel zoeken wij een Voorzitter.

Commissie
De Commissie Inschrijving onder een andere titel bestaat uit 5 leden; uit elke discipline (architectuur, interieurarchitectuur, tuin- en landschapsarchitectuur en stedenbouw) één en daarnaast een onafhankelijke voorzitter.
De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De tijdbesteding is beperkt tot het voorbereiden en bijwonen van enkele bijeenkomsten per jaar. De tijdbesteding is afhankelijk van het aantal kandidaten. Voor het commissiewerk geldt momenteel een onkostenvergoeding van € 110,- per uur tot een maximum van €330,- per dagdeel plus een kilometervergoeding van € 0,19 cent per kilometer.

Functie-eisen
De kandidaat heeft affiniteit met het beroepsveld en heeft een ruime ervaring als voorzitter van beoordelingscommissies. Er wordt naar gestreefd de nieuwe voorzitter van de commissie per 1 mei 2018 te benoemen.

Reageren
Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken we u uw motivatie met curriculum vitae vóór 15 april 2018 te richten aan Bureau Architectenregister (Postbus 85506, 2508 CE DEN HAAG) t.a.v. de directeur, Mirjam del Canho. Mailen kan ook naar info@architectenregister.nl. Voor verdere informatie kunt u bellen met Rob van der Elst, secretaris van de commissie.
U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 070 – 3467020.

Architectenregister