Bureau Architectenregister
zoekt een:

Examencommissielid

VACATURE EXAMENCOMMISSIE INTERIEURARCHITECTUUR

Wie niet aan de eisen voor inschrijving in het architectenregister voldoet, kan het architectenexamen* afleggen. Het examen vindt één keer per jaar plaats en bestaat uit twee delen. In het eerste deel beoordeelt de examencommissie de ervaring aan de hand van projecten die de kandidaat heeft gerealiseerd. Kandidaten die slagen voor dit eerste deel worden opgeroepen voor het tweede deel dat bestaat uit het schrijven van een scriptie, het vervaardigen van een ontwerp en het voeren van gesprekken hierover met de examencommissie.

Voor het bemensen van de examencommissie Interieurarchitectuur zoeken we een commissielid.

Commissie
De examencommissie Interieurarchitectuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. De commissieleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De tijdbesteding is beperkt tot het voorbereiden en bijwonen van enkele vergaderingen per jaar. De tijdbesteding is bovendien afhankelijk van het aanbod van kandidaten voor het examen.
Op het werkzaamheden is de vacatiegeldregeling van Bureau Architectenregister van toepassing.

Functie-eisen
Een commissielid is als interieurarchitect meer dan 7 jaar ingeschreven in het Architectenregister en beschikt over brede kennis van en ruime ervaring op het vakgebied van de interieurarchitectuur. Het hebben van ervaring met het begeleiden en beoordelen van vakgenoten geldt als aanbeveling, evenals affiniteit met onderwijs. Er wordt naar gestreefd het commissielid per 1 januari 2019 te benoemen.

Reageren
Indien u geïnteresseerd bent verzoeken we u uw motivatie met curriculum voor 15 mei te richten aan Bureau Architectenregister (Postbus 85506, 2508 CE DEN HAAG) t.a.v. Mirjam del Canho. Mailen kan ook naar info@architectenregister.nl. Voor verdere informatie kunt u bellen met Rob van der Elst. U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 070 – 3467020.

*Meer informatie over het architectenexamen vindt u in de Examenregeling Wet op de architectentitel

Architectenregister