Rijksoverheid
zoekt een:

Projectmanager

Als projectmanager ben je integraal verantwoordelijk voor de voorbereidings-, aanbestedings- en realisatiefase van een of meerdere vastgoedprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat daarbij om projecten met onder meer justitiële inrichtingen, kantoren van ministeries, vastgoed van Defensie en paleizen. Je geeft binnen jouw project leiding aan een projectorganisatie en stuurt het project aan conform gemaakte afspraken en procedures.

In jouw project kan er sprake zijn van een samenhang met andere (niet gelijksoortige) projecten binnen een programma, waardoor je tijdens de uitvoering gaandeweg moet inspelen op veranderende omstandigheden. Ook als er sprake is van een onervaren of kritische opdrachtgever kun jij dusdanig sturen en draagvlak creëren, dat de opdrachtgever voor het juiste resultaat volledig kan vertrouwen op jouw kwaliteiten.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante academische opleiding en ruime ervaring in de rol van project- en procesmanager.
 • Je hebt ervaring met het leiden van projecten in een bestuurlijk-, maatschappelijk- en politiek-gevoelige omgeving, waarbij de opdrachtgever of gebruiker invloedrijk is en hoge eisen stelt.
 • Je hebt gewerkt met meerdere contractvormen, zowel traditioneel als geïntegreerd, en hebt ruime ervaring met risicomanagement.
 • Je hebt eerder al bijgedragen aan het vervaardigen van aanbestedingsstrategieën.
 • Je bent bedreven in het leiden en aansturen van een projectteam.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie bij het stimuleren van samenwerken en commitment in het projectteam.
 • Je beschikt over een heldere visie op project- en programmamanagement.
 • Je kent de maatschappelijke ontwikkelingen en trends, en vertaalt deze naar jouw eigen project.
 • Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken partijen en bent in staat je aanpak hierop af te stemmen.
 • Je onderkent tijdig de (politieke) afbreukrisico’s voor bewindspersonen en het Rijksvastgoedbedrijf en anticipeert met de juiste interventies en stevigheid.
 • Je bent organisatiesensitief, omgevingsbewust en creatief en hebt het vermogen om anderen positief te beïnvloeden.

Reageer voor 18 april > meer informatie over de vacature