Stichting ArchiScienza
zoekt een:

post-doc onderzoeker

Vacature post-doc onderzoeker beroepssociologische studie van het architectenberoep
De Stichting ArchiScienza – Fonds voor Architectuur en Wetenschap – heeft fondsen beschikbaar gesteld voor een studie naar de ontwikkeling van het architectenberoep in Nederland. Het gaat om een historisch-beroepssociologisch studie over de periode 1870 tot heden. Op verzoek van ArchiScienza schreven sociologen Abram de Swaan en Arnold Reijndorp daarvoor een opzet. Zij zullen met architect Fons Verheijen het onderzoek en de publicatie begeleiden. In aanmerking komt een afgestudeerde in de sociologie of aanverwante sociale wetenschappen, dan wel in de architectuurgeschiedenis met kennis van de sociologie, die de studie op postdoc niveau kan uitvoeren. Er staat twee jaar voor het onderzoek en een jaar voor het schrijven van de publicatie.
Locatie nader te bepalen.

Belangstellenden kunnen, met vermelding van motivatie, opleiding en ervaring, de onderzoeksopzet opvragen bij Arnold Reijndorp. Email: reijndorp@antenna.nl