Gemeente Apeldoorn
zoekt een:

Stedenbouwkundige

Voor de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving/het team Ruimtelijke Vormgeving is de gemeente Apeldoorn op zoek naar een Stedenbouwkundige. Als stedenbouwkundige bouw je mee aan een aantrekkelijk en goed functionerend Apeldoorn. Samen met partners en collega’s maak je een uitnodigende leefomgeving waar mensen goed kunnen wonen, werken en genieten.

Naast inhoudelijke kennis, het vermogen om te verbeelden zijn we op zoek naar iemand die samen met collega’s en partners zoekt naar creatieve en innovatieve oplossingen die passen bij de strategische ambities van Apeldoorn en bij de Omgevingswet die op ons afkomt.

Apeldoorn is een veelzijdige stad met lef! Van de hoge droge Veluwe tot de broeklanden aan de oostzijde. Van agrarische enclave tot binnenstedelijke industriële complexen. Van Paleis Het Loo tot het iconische gebouw van Centraal Beheer. Apeldoorn toont lef met het organiseren van grootschalige evenementen zoals de start van de Giro en het Glazen Huis, maar ook door beken en sprengen weer terug te brengen in het openbare gebied. Zelfs midden in de binnenstad. En lef met vernieuwend beleid wat leidde tot de “Nu al eenvoudig beter” prijs. Naast een bijzondere woonstad met hoogwaardige, veelal groene, woonmilieus, kent Apeldoorn ook veelzijdige werkgelegenheid in de sectoren informatie- en communicatietechnologie, toerisme, zakelijke dienstverlening, maakindustrie en zorgsector. De komende jaren werkt de stad op innovatieve wijze verder aan comfortabele woonmilieus met bijbehorende voorzieningen, het toeristisch toplandschap en de lokale economie.

Over het team
Stedenbouwkundigen, planologen, archeologen, cultuurhistorici, adviseurs cultuur en adviseurs in de fysieke leefomgeving zijn collega’s die je in het team Ruimtelijke Vormgeving aantreft. Samen met partners bouwen we aan een aantrekkelijk en goed functionerend Apeldoorn waar mensen goed kunnen wonen, werken en genieten.

Als Stedenbouwkundige ben je verantwoordelijk voor:
• Het signaleren, agenderen, visievorming en vooral het tot uitvoer brengen van verfrissende (ruimtelijke) ingrepen die helpen om de stad, het landschap en de dorpen toekomstbestendig te maken. Verbinden van de klassieke vaardigheden van de Stedenbouwer aan die van een vernieuwer. Dromen mag, maar altijd met realiteitszin en uitvoeringsgericht. Ook het verbinden van vakdisciplines en thema’s is van belang om te komen tot integrale producten. Altijd vanuit een grondige analyse en de drang om te innoveren.
• Het participeren in diverse gemeentelijke ruimtelijke beleids- en ontwikkelingsprojecten en het zorgdragen voor de stedenbouwkundige inbreng. Je bestudeert, analyseert en ontwerpt Stedenbouwkundige opgaven mede in relatie tot andere beleidsterreinen en weet deze op inspirerende wijze te verbeelden.
• Het zorgdragen voor de integrale ruimtelijke kwaliteit in samenhang met beeldkwaliteit, buitenruimte en landschap. Je bent daarbij verantwoordelijk voor een goede vertaling en afstemming van het Stedenbouwkundig ontwerp naar de daarop volgende concrete inrichtingsplannen, bestemmingsplannen en omgevingsplannen.
• Je adviseert over concrete (particuliere) bouwinitiatieven, toetst deze en voert overleg met andere afdelingen en derden.

Functie-eisen
• Je hebt kennis van en een visie op trends en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein zoals de Omgevingswet, klimaatadaptatie en burgerparticipatie, implementeert deze kansen in je dagelijkse werk en neemt actief deel aan het debat over deze thema’s.
• Je hebt aantoonbare ontwerp- en presentatie- en communicatiekwaliteiten. Je maakt daarbij gebruik van de mogelijkheden van het ruimtelijk (en 3D) verbeelden en op een interactieve wijze bereiken van andere actoren in het ruimtelijke domein.
• Je werkwijze en denkniveau is integraal en past in de hedendaagse gemeentelijke omgeving die toewerkt naar de nieuwe omgevingswet, waarbij een projectresultaat niet een optelsom is van de eisen van de verschillende toetsende vakdisciplines, maar een integrale afweging van doelen en belangen.
• Je hebt een sterke pro-actieve en klantgerichte houding en beschikt over een grote mate van zelfstandigheid met het vermogen om in teamverband te kunnen opereren. Je werkt samen met collega Stedenbouwers, maar ook met andere collega’s binnen de gemeente.
• Je beschikt bij voorkeur over een afgeronde WO opleiding, richting Stedenbouw en hebt brede en actuele kennis van het vakgebied en ook van de wettelijke kaders.

Wij bieden je:
Een functie van 32 uur in een open en ambitieuze organisatie, met volop ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een salaris van minimaal € 2795,- (schaal 10) en maximaal € 4.859,- bruto per maand (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket met een vrij besteedbaar budget (IKB) bovenop je salaris.

Voor meer informatie & reageren op deze vacature kunt u tot en met 10 mei 2018 terecht op: https://www.apeldoorn.nl/ter/vacature-inhoud?vac=2348

Meer info - more information