FARO architecten
zoekt een:

Ontwerper

Wegens de toegenomen hoeveel­heid opdrachten is er ruimte op het bureau in Lis­ser­broek of Arn­hem voor uit­brei­d­ing. Wij zijn daarom op zoek naar een ent­hou­si­aste en kundige ontwer­per die ons team komt ver­sterken voor +/ – 40 uur per week.

Onze ide­ale col­lega heeft ca. drie jaar bewezen ervar­ing op het gebied van het ontwer­pen van gebouwen en weet wat een func­tie als ontwer­per inhoudt. We zoeken een com­bi­natie van ‘archi­tec­tonisch scherp’ en ‘teken­tech­nisch vaardig’. Goed bek­end zijn met Sketchup is een voor­waarde, Revit en Adobe Suite is een pré. Ervar­ing in de won­ing­bouw is eve­neens een pré. De min­i­male oplei­d­ing­seis is HBO bouwkunde aange­vuld met TU of Acad­e­mie van Bouwkunst. We zoeken een col­lega die vakken­nis heeft, ini­ti­atieven durft te nemen, slimme vra­gen stelt, zich col­le­giaal opstelt en door­pakt als dat nodig is.

Ons team ken­merkt zich door gedreven collega’s die elkaar ver­sterken en onder­s­te­unen om zo mooi mogelijke pro­jecten te maken. Per project werken we in teams van ongeveer twee tot vier mensen. Het werkveld van FARO is breed en veelz­i­jdig. Bin­nen het hand­schrift is er ruimte voor per­soon­lijke ontwik­kel­ing en de gele­gen­heid om samen met collega’s het beste uit jezelf en uit een project te halen.

Herken je je in het boven­staande profiel? Dan ont­van­gen we graag je CV en een korte moti­vatie waarom jij dé geschikte col­lega bent voor ons team.

Je kunt je sol­lic­i­tatie richten aan Nico­lette Debets, HR adviseur, ndebets@faro.nl

We zullen, i.v.m. vakanties, niet eerder dan 15 mei rea­geren op de op deze vaca­ture ont­van­gen reacties.

https://faro.nl/nl/over-faro/vacatures/2-uncategorised/1356-vacature-ontwerper