Ministerie van Binnenlandse Zaken
zoekt een:

Senior medewerker bouwkunde

Voor de instandhouding van de vaak oude en bijzondere gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf beheert, zijn goed beheer en onderhoud essentieel. Jij zorgt als senior medewerker bouwkunde bij de directie Vastgoedbeheer voor een gedegen voorbereiding en kwalitatief hoogstaande uitvoering van projecten in jouw vakgebied.

Jij bent als senior medewerker bij het cluster Bouwkunde op vele manieren betrokken bij de voorbereiding en realisatie van diverse onderhoudsprojecten. Je werkzaamheden hebben vooral betrekking op de bouwkundige elementen in het gebouw. Je levert bijvoorbeeld specialistische bouwkundige producten, zoals bestekken, tekeningen (AutoCAD en Revit) en werkbeschrijvingen. Ook bied je vanuit je expertise ondersteuning op het gebied van projectbeheersing, voortgang van de uitvoering, projectevaluatie en risicomanagement. Daarnaast begeleid en monitor je de uitvoering van projecten in jouw vakgebied. Daarbij zie je toe op uitbestede werken en beheer je de informatie over vastgoed en infrastructuur. Je maakt vastgoedrapportages op het gebied van tijd, geld, kwaliteit en technische specificaties en signaleert afwijkingen en risico’s. Je zorgt dat projecten, klantwensen, onderhoudsprogramma’s en keuringen correct en tijdig worden uitgevoerd. Ook werk je de technische vraagstukken op tekening uit en maak je een bijbehorende omschrijving.

Met je technische kennis ondersteun je de objectmanagers bij het beoordelen van offertes en adviezen uit de markt. Verder zie je toe op de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden die je hebt voorbereid en komt zo nodig met verbetervoorstellen. Door de vinger aan de pols te houden bij het meer- en minderwerk, bewaak je de kosten. Je toetst en beoordeelt ook de veiligheids- en gezondheidsplannen van de opdrachtnemer en verzamelt en verwerkt gegevens voor de registratie van ons vastgoed. Als jouw ervaring goed aansluit bij deze werkzaamheden, krijg je een grote mate van zelfstandigheid en (binnen het vastgestelde kader) veel vrijheid bij het nemen van beslissingen. Heb je die ervaring nog niet, dan voer je de werkzaamheden eerst nog onder begeleiding van een ervaren collega uit. Je rapporteert aan de projectleider en het clusterhoofd Bouwkunde.

Bijzonder in deze functie is dat je in je werk met veel mensen contact hebt, zowel binnen als buiten het Rijksvastgoedbedrijf. Je draagt bij aan een goede samenwerking door je werkzaamheden af te stemmen met je collega’s, kennis en ideeën te delen en waar nodig anderen te helpen. Partijen waarmee je extern samenwerkt, zijn klanten, bouw- en installatiebureaus, aannemers, leveranciers, architecten, (buitenlandse) overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen en specialistische diensten. Met hen stem je (inhoudelijk) af over werkwijzen, voortgang, kwaliteit, realisatie, oplevering en prioritering van knelpunten in gemaakte contractafspraken over tijd, geld en kwaliteit.

Functie-eisen:

 • Je hebt een hbo-bacheloropleiding in het vakgebied bouwkunde afgerond en een aanvullende opleiding of cursussen op hbo-niveau.
 • Je hebt één tot drie jaar ervaring in een soortgelijke functie en ervaring in het voorbereiden van en toezicht houden op (onderhouds)projecten en -werkzaamheden.
 • Je technische kennisveld is breed, waardoor je over de grenzen van je vakgebied heen kunt kijken.
 • Je bent thuis in de werking van informatievoorzieningssystemen.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische kaders in relatie tot het eigen werkterrein.
 • Je hebt ervaring in het voorbereiden van en toezicht houden op (onderhouds)projecten en -werkzaamheden.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het digitaal vervaardigen van tekeningen (AutoCAD en/of Revit) en past daarbij de geldende wet- en regelgeving toe.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van specifieke gebouwgebonden elementen, zoals dakbedekking, schilderwerk, bedrijfsdeuren en gevelafwerking en -herstel.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de STABU-besteksystematiek.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het opstellen van risico-inventarisaties en -evaluaties, met de uitvoering van veiligheids- en gezondheidsplannen en met het beoordelen van conditiemetingen conform NEN 2767.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je bent flexibel en inventief en kunt inspelen op niet eerder voorgekomen situaties, problemen of onverwachte omstandigheden.
 • Je bent resultaatgericht, formuleert concrete doelen, maakt heldere afspraken over de te behalen resultaten en levert deze ook op de afgesproken momenten op.
 • Je houdt rekening met de behoefte van de klant, weet de verwachtingen in te schatten en zoekt samen naar de beste oplossing.
 • Je werkt nauwkeurig en signaleert en corrigeert afwijkingen en onvolledigheden, ook in geval van routinematig werk.
 • Je houdt je aan voorschriften en afgesproken kwaliteitsnormen en toetst regelmatig de kwaliteit van het eigen werk.
 • Je spreekt correct Nederlands en presenteert ideeën en feiten zodanig dat anderen de kern begrijpen.
 • Je leert van je eigen fouten, staat open voor feedback van anderen en werkt actief aan je eigen ontwikkeling door kennis en vaardigheden op peil te houden.

> meer informatie over de vacature
Reageer voor 20 juni