Rijksoverheid
zoekt een:

Landschapsarchitect

Jij bent die ambitieuze landschapsarchitect die buiten de lijntjes denkt en zich vol inzet voor elk project, of dat nu groot of klein is, complex of eenvoudiger. Bij de sectie Stedelijke Inrichting van het Rijksvastgoedbedrijf ben je met je deskundig advies en inspirerende ontwerpen een waardevolle aanvulling voor ons team.

Je werkt als landschapsarchitect / senior landschapsontwerper bij de sectie Stedelijke Inrichting van de afdeling Expertisecentrum Techniek. In deze werkomgeving voel jij je, met je affiniteit voor de openbare ruimte, (cultuurhistorische) landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur of natuur in een stedelijke omgeving, helemaal thuis. Jouw werkportefeuille is gevuld met uiteenlopende projecten, die verspreid kunnen zijn over het hele land. In samenspraak met de betrokken in- en externe partijen ben je inhoudelijk en als adviseur bij deze projecten betrokken. Het gaat om projecten van uiteenlopend schaalniveau: van de landschappelijke inpassing van grootschalige infrastructuur en stedenbouwkundige ontwikkelingen tot de vormgeving van kleinschalige inrichtingselementen voor de openbare ruimte.

Jij hebt een brede kijk op ruimtelijke ontwikkelingen en kunt deze vertalen naar opdrachten, ontwerpen en adviezen. Hierin toon je je creatief: je komt met nieuwe oplossingen en ideeën en weet complexe vraagstukken net even vanuit een andere, soms onverwachte, invalshoek te benaderen. Jij hebt niet alleen visie, maar kunt die visie ook met overtuiging overbrengen en mensen daarin meenemen. Je kunt de opdracht formuleren en vertalen naar een programma van eisen, om dat vervolgens weer om te zetten in een inspirerend ontwerp dat past binnen de kaders en de context van de locatie. Niet alleen ben je enthousiasmerend, je weet zaken ook daadwerkelijk te implementeren.

Bij het adviseren in projecten weet je goed in te schatten of een advies meer of minder diepgang behoeft en hoe snel je moet leveren. Ook ben je voor je vakgebied alert op (mogelijke) wijzigingen in wetgeving, normering of beleid en kun je die kennis adequaat vertalen in je advisering. Je bent daarnaast een echte teamspeler en die kwaliteit maakt jou, in combinatie met je knowhow en prettige manier van samenwerken, tot een waardevolle en positieve aanvulling voor ons enthousiaste team.

Functie-eisen:

 • Jij bent geregistreerd landschapsarchitect met AvB of WUR, of je beschikt over een afgeronde opleiding tuin- en landschapsinrichting op ten minste wo-niveau, of je hebt een vergelijkbare achtergrond op basis van aantoonbare ervaring.
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante ervaring in een functie als landschapsarchitect of senior landschapsontwerper en hebt ervaring met het opstellen en/of vertalen van functionele programma’s van eisen, het opstellen van adviesrapportages en het begeleiden van (complexe) projecten.
 • Je bent gewend om te werken in teams en daarbij over de grenzen van het eigen vak- en projectgebied heen te kijken.
 • Je hebt ervaring met participatie en besluitvorming in buitenruimteprocessen.
 • Je kunt tegenstrijdige belangen afwegen en creëert daardoor draagvlak.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met (integrale) buitenruimteprojecten met een cultuurhistorische, stedenbouwkundige of natuurwaarde.
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en hebt een proactieve houding.
 • Je hebt een vlotte pen en zeer goede presentatievaardigheden.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.
 • Je hebt de benodigde basisvaardigheden in AutoCAD en Adobe Indesign, Illustrator of Photoshop.
 • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 • Je werkt aan goede relaties met collega’s en derden en zoekt actief de samenwerking met betrokken partijen op.
 • Je bent in staat deadlines te halen, waarbij je een geschikte werkaanpak bepaalt voor een gegeven doel of taak.
 • Je werkt actief aan je eigen ontwikkeling.

Reageer voor 6 juli. Meer informatie over deze vacature, klik hier