Ministerie BiZa
zoekt een:

Omgevingsmanager ruimtelijke ordening

Vastgoed op Defensieterreinen, vliegvergunningen en afstemming met milieuorganisaties: jij begeeft je in het dynamische werkveld van de ruimtelijke ordening van Defensie. Door jouw werk als omgevingsmanager kan Defensie zijn werk te allen tijden blijven uitoefenen op bijvoorbeeld vliegbases, oefenterreinen, kazernes en andere objecten.

Je behartigt de belangen van de ruimtelijke ordening van het ministerie van Defensie, voornamelijk in de regio zuidwest. Hoe? Door de verbindende schakel te zijn tussen alle betrokken partijen en door de regie te houden op zowel operationeel als tactisch niveau. Behalve van Defensie hebben we ook steeds vaker projecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Dus je krijgt niet alleen te maken met Defensie-objecten en omgeving, maar ook met bijvoorbeeld rijkskantoren, Justitiële inrichtingen en musea.

In deze functie ben je ook omgevingsmanager van niet-regiogebonden complexe vastgoedprojecten met een hoog risicoprofiel.

Je werkt binnen het cluster Ruimte, dat verantwoordelijk is voor de realisatie van het programma Structuur- en Ontwikkelingsplannen en voor de behartiging van de zogenoemde Ruimtelijke Ordeningsbelangen van het ministerie van Defensie.

Jouw taken

 • Je herkent ruimtelijk relevante ontwikkelingen voor de te behartigen belangen van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf.
 • Je legt en onderhoudt contacten en voert de correspondentie met (regionale) overheden en derde partijen.
 • Je draagt gevraagd en ongevraagd bij aan het adviseren van Defensie en de eigen organisatie over de voor het werkgebied relevante besluitvorming.
 • Je hebt een grote eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, en je neemt zelf beslissingen over de inhoud van de adviezen en over de uitvoering van je werkzaamheden, die je verricht binnen vastgestelde procedures en wet- en regelgeving.
 • Je rapporteert over relevante ontwikkelingen.
 • Je levert bijdragen aan de beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling, draagt bij aan en adviseert over productontwikkelingen en processen en je neemt deel aan overleggen met Defensie en de eigen organisatie.
 • Je monitort en verricht (in- en externe) omgevingsanalyses.
 • Je bent betrokken bij het inrichten en onderhouden van een duurzaam en gedegen netwerk op operationeel en tactisch niveau binnen de regio.
 • Je coördineert en begeleidt je onderzoeken indien nodig, of geeft invulling aan een specifiek specialisme. Je treedt dan op als deskundig extern aanspreekpunt.
 • Je draagt bij aan structuur- en ontwikkelingsplannen en voert je taken uit op het gebied van juridisch beheer. Denk dan aan het mede begeleiden van afstootprocessen, aanvragen van vergunningen, behandelen van medegebruiksverzoeken en begeleiden van verwervingsopdrachten.

Functie-eisen:

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt vaktechnische kennis van ruimtelijke ordening en aanverwante relevante werkgebieden.
 • Je hebt inzicht in de relevante processen van de eigen organisatie en Defensie.
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt ervaring met en vaardigheid in het maken van risicoanalyses en op basis hiervan rapporteren en adviseren.
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent vaardig in plannen en organiseren en in het uitvoeren van voortgangscontroles.
 • Je kunt goed onderhandelen.
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in het vakgebied of in aanverwante relevante werkgebieden.
 • Je kunt analyseren en heb overtuigingskracht.
 • Je bent klantgericht en organisatiesensitief.
 • Je kunt goed samenwerken, bent initiatiefrijk en neemt je verantwoordelijkheid.

Solliciteer voor 20 juli, meer informatie over de vacature > klik hier

Meer info - more information