Provincie Noord-Holland
zoekt een:

Provinc. Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

De provincie laat zich bij ruimtelijke transities en ontwikkelingen op regionaal schaalniveau adviseren door een Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK). Door de positie waarin Noord-Holland zich bevindt, de complexe vraagstukken waar we voor staan en de manier waarop we die willen beantwoorden, is er behoefte aan integraal advies op ruimtelijke ontwikkelingen. De PARK adviseert op basis van onafhankelijkheid, met kennis van zaken en vanuit de ontwerpende disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Wat ga je doen?
Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit geef je integraal en onafhankelijk advies over ruimtelijke kwaliteit (naar het begrip van Vitruvius) aan het bestuur en de organisatie. Hierbij spreek je in het bijzonder uit over klimaatadaptatie, duurzaamheid, cultuurhistorie, en het verstedelijkingsvraagstuk. Je bent verantwoordelijk voor het agenderen van onderwerpen en het geven van adviezen. Als vakinhoudelijk expert ben je in staat om partijen te verbinden en inspireren en vervul je een belangrijke rol in het publieke debat over de kwaliteit van de leefomgeving in Noord Holland.

Wat verwachten we van je?
• Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van landschapsarchitectuur of stedenbouw;
• Je bent een topontwerper in het werkveld van ruimtelijke ordening en/of in het vakgebied van regionaal ruimtelijk ontwerp, waarbij je ook brede ervaring hebt met de advisering over projecten en plannen;
• Je bent een toonzetter in het debat, op de hoogte van trends en ontwikkelingen en weet informatie om te zetten naar adviezen met regionale betekenis;
• Vanuit een onafhankelijke en inhoudelijke rol weet je partijen te verbinden, bestuurders en beleidsmakers te inspireren en processen vlot te trekken zonder de samenhang of samenwerking uit het oog te verliezen;
• Je hebt gezag bij bestuurders en vakgenoten op het gebied van strategische ruimtelijke planning en adviseert op vernieuwende wijze op ruimtelijke kwaliteit;
• Daarnaast ben je communicatief sterk, heb je een open stijl van presenteren en debatteren en beschik je over een breed netwerk.

Het betreft een samenwerking voor de periode van drie jaar bij voorkeur op projectbasis met een maximum salaris van € 90.240 per jaar voor 16 uur per week.

Reactietermijn: 5 september 2018. Je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae kun je rechtstreeks sturen naar afhandelingws@noord-holland.nl onder vermelding van Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit.

Voor vragen over de functie kun je terecht bij Herman Schartman, directeur Beleid, tel. 023-5143488 of Shirin Jaffri, senior beleidsadviseur/ontwerper, tel. 023-5144070.

Meer informatie over de PARK is te vinden op www.noord-holland.nl.