Neutelings Riedijk Architecten
zoekt een:

SENIOR ONTWERPER (M/V) / SENIOR DESIGNER

[Please scroll down for English]
Met het oog op de uitbouw en ontwikkeling van ons bureau zoekt Neutelings Riedijk Architecten op korte termijn een ervaren ontwerper (M/V). Meer info over Neutelings Riedijk Architecten is te vinden op www.neutelings-riedijk.com.

Functieomschrijving
• Ontwerpen en uitwerken in teamverband van complexe openbare en utiliteitsgebouwen aan de hand van schetsen, computertekenen en maquettes;

Profiel
• Academisch opleidingsniveau (AVB/TU);
• Minimaal 5 jaar ervaring als ontwerper en direct betrokken bij de realisatie van een openbaar en/of utiliteitsgebouw van tenminste 10.000m2;
• Affiniteit met ‘integraal ontwerpen’ en de architectuur en het ambitieniveau van Neutelings Riedijk Architecten in het bijzonder;
• Vlotte beheersing van (hand)schetsen van architecturale oplossingen en detailleringen;
• Beheersing van courante digitale tekenprogramma’s. De beheersing van Vectorworks is een aanbeveling;
• Ervaring bij gerenommeerde bureaus en internationale projecten is een aanbeveling;
• Teamspeler, goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en het Engels; beheersing van het Frans is een aanbeveling;
• Engagement en commitment in het bureau op lange termijn.

Arbeidsvoorwaarden
• Contract op basis van 32 uren week (4 dagen/week).
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO voor architectenbureaus.

Reacties per mail of per post met CV en portfolio voor 22 augustus 2018, te richten aan:
Per mail: info@neutelings-riedijk.com
Per post: Neutelings Riedijk Architecten, Postbus 527, 3000 AM Rotterdam

SENIOR DESIGNER (M/F)

As part of the growth and development of our office, Neutelings Riedijk Architects is looking for a Senior Designer (M/F). More information about Neutelings Riedijk Architects can be found at www.neutelings-riedijk.com.

Job description
• Designing and doing research for the development of complex public and utility buildings through sketching, computer drawings and model building;
• Design activities as part of a team, focusing mainly on competitions and preliminary and final designs.

Profile
• University-level education (AvB/TU) preferably;
• At least 5 years experience as a designer and a direct involvement in realizing a public or utility building of at least 10,000 m2;
• An affinity with ‘integrated design’ and the architecture and ambitions of Neutelings Riedijk Architects;
• Excellent free-hand sketching of architectural solutions and details;
• A mastery of current digital drawing programs. A knowledge of Vectorworks is an advantage;
• Work experience with established architectural offices and international projects is an advantage;
• Team player, good social and communication skills;
• Fluency in written and spoken English and Dutch; French speaking people have an advantage;
• A thorough commitment to our office on a long-term basis.

Conditions of employment
• Contract for 32 hours per week over 4 days.
• Conditions of employment are in accordance with the collective labor agreement (CAO) for architectural firms.

Please apply before 22 August 2018 by sending your CV and portfolio to:
By mail: info@neutelings-riedijk.com
By hard copy: P.O. Box 527, NL – 3000 AM Rotterdam

Meer info - more information