Ministerie van Biza
zoekt een:

Gezaghebbend adviseur duurzaamheid

De transitie naar een energieneutrale en circulaire economie vraagt om slimme oplossingen. Een gebiedsgerichte benadering en samenwerking met de juiste partners op het juiste moment staan daarbij centraal. Als gezaghebbend adviseur duurzaamheid van het Rijksvastgoedbedrijf lever jij een belangrijke bijdrage aan die transitie. Je geeft richting aan rijksbrede kaders en adviseert over strategische, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke belangen.

Hoe maken we de gebouwenportefeuille energieneutraal? Hoe zetten we projecten zo op de markt dat ze maximaal bijdragen aan onze CO2-reductie? Welke technische eisen stellen we aan bouwprojecten zodat het grondstoffenverbruik tot een minimum wordt beperkt? Als gezaghebbend adviseur duurzaamheid pak jij deze en andere duurzaamheidsvraagstukken op. Je zorgt ervoor dat de technische expertise van de afdeling maximaal bijdraagt aan de verduurzaming van de gebouwen. Hiervoor ontwikkel je een visie voor de komende vijf jaar.

Ook adviseer je het management over duurzaamheidsthema’s en geef je uitvoering aan de visie. Je kijkt vooruit en vertaalt de (strategische) doelen van het Rijksvastgoedbedrijf naar actiepunten voor de korte en middellange termijn. Verder stuur je in complexe projecten integrale adviesteams aan op het gebied van architectuur en veiligheid. In deze rol loop je voor je collega’s uit en zorg je dat ze je kunnen volgen.

Je adviseert over de duurzame kwaliteit van de rijkshuisvesting: een portefeuille die bestaat uit onder andere rechtbanken, gevangenissen, kantoren, paleizen en kazernes. Daarnaast houd je je bezig met nieuwbouwopgaven, renovaties, sloopvraagstukken en portefeuille-overstijgende vraagstukken.

Functie-eisen:

  • Je hebt een academische opleiding afgerond in de richting van gebouwtechniek, installatietechniek, gebouwintelligentie, bouwfysica, architectuur of een combinatie hiervan.
  • Je hebt ervaring met adviseren in complexe huisvestings- en/of vastgoedvraagstukken en bent gewend om teams van professionals aan te sturen.
  • Je hebt ervaring met verschillende aanbestedingsvormen en weet welke contractvorm bij welke opgave past.
  • Je hebt een relevant netwerk, waardoor je betrokken bent bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gebouw- en installatietechniek, gebouwintelligentie, duurzaamheidsvraagstukken en BIM.
  • Je bezit overtuigingskracht en weet lef en doortastendheid te combineren met bestuurlijke sensitiviteit.

Reageer voor 2 september. Meer informatie over de vacature > klik hier