Ministerie Biza
zoekt een:

Adviseur duurzaamheid

Nederland bevindt zich in een transitie naar een energieneutrale en circulaire economie. Een grote technische opgave voor het Rijksvastgoedbedrijf. Want hoe maken we de gebouwenportefeuille energieneutraal? Hoe zetten we projecten zo op de markt dat ze maximaal bijdragen aan CO2–reductie? En welke technische eisen stellen we aan bouwprojecten zodat het grondstoffenverbruik tot een minimum wordt beperkt? Als adviseur maak je deel uit van het team van technisch experts dat met deze vragen aan de slag gaat.

Jij adviseert over de duurzame kwaliteit van de rijkshuisvesting: een portefeuille die  bestaat uit onder andere rechtbanken, gevangenissen, kantoren, paleizen en kazernes. Ook houd je je bezig met nieuwbouwopgaven, renovaties, sloopvraagstukken en portefeuille-overstijgende vraagstukken. Dit doe je zowel voor traditionele als voor geïntegreerde contracten. Je werkt in adviesteams en kunt ook gevraagd worden om zo’n adviesteam aan te sturen. Verder vertaal je de duurzaamheiddoelstellingen en –ambities van het Rijksvastgoedbedrijf naar concrete en toepasbare maatregelen en acties in jouw projecten. Een belangrijke doelstelling daarbij is het verhogen van het comfort voor gebouwgebruikers.

Je projecten bestaan uit twee fasen. In de initiatieffase interpreteer je de klantvraag. Wat is de kern van het huisvestingsprobleem? Wat zijn de ambities? En wat is de gevraagde functionaliteit? In de ontwerp- en realisatiefase borg je de kwaliteit door opdrachtnemers te toetsen en te sturen. Daarnaast adviseer je – voor de vraagstukken op portefeuilleniveau – over het effect van de vastgoedportefeuillestrategie op de individuele projecten en vice versa.

Functie-eisen:

  • Je hebt academisch niveau, verkregen door een opleiding en/of ervaring, en hebt minimaal een relevante hbo-opleiding in een technische richting afgerond.
  • Je hebt ervaring met het werken in teams en kunt daarbij over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijken.
  • Je hebt actuele kennis van het verduurzamen van gebouwen, op het gebied van zowel energiebesparing en –opwekking als circulair bouwen.
  • Je hebt inzicht in bouwprocessen en kunt een (advies)team aansturen.
  • Je kunt een diverse werkportefeuille aan, met grote en kleine, complexe en eenvoudige projecten.
  • Je kunt effectief variëren in de diepgang en snelheid van je advies; soms globaal en snel, soms gedetailleerd en uitgebreid.

Reageer voor 3 september. Meer informatie over de functie > klik hier