CAST
zoekt een:

PROGRAMMA COORDINATOR

WAT IS CAST?

CAST organiseert en produceert debatten, ontmoetingen, tentoonstellingen, excursies, opinies en ontwerpateliers om zo actief bij te dragen aan het tot stand brengen en in stand houden van een gezonde, veilige, mooie en duurzame gebouwde omgeving. CAST doet dit in samenwerking met alle betrokken partijen, zoals gemeenten, ontwikkelaars, architecten, bouwers en bewoners.
CAST is het centrum voor Architectuur en Stedenbouw van Tilburg en omstreken. CAST werpt zich op als promotor van ruimtelijke kwaliteit in de regio Tilburg en wil de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, openbare ruimte en landschap actief stimuleren. Zij wil betrokken partijen enthousiasmeren en ertoe uitdagen om goede kwaliteit te máken met oog voor de toekomst. Een prettige omgeving is immers een belangrijke randvoorwaarde voor het welbevinden van individuen, van groepen en van de samenleving als geheel, ook al is de veranderingssnelheid van opvattingen en samenlevingsvormen groter dan van de fysieke ruimte.
Daartoe wil CAST een anticiperende en stimulerende rol vervullen in het signaleren van ruimtelijke opgaven, het bevorderen van een innovatief ontwerpklimaat en van collegiale samenwerking om ruimtelijke kwaliteit te realiseren.
Stichting CAST heeft een bestuur dat bestaat uit professionals uit het vakgebied. Er werken een officemanager en twee programmacoördinatoren. De functie van één van de programmacoördinatoren is vacant.

WAT GA JE DOEN?

 • Je bent samen met de andere programmacoördinator integraal verantwoordelijk voor de professionele uitvoering van verschillende CAST-projecten vanaf het eerste idee tot en met de uitvoering.
 • De programmacoördinatoren stellen een uitnodigend, urgent en boeiend programma op.
 • De programmacoördinatoren werken aan het opbouwen en onderhouden van contacten met sponsoren en subsidiënten en zijn medeverantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies.
 • De programmacoördinatoren verzorgen de communicatie en p.r. rondom CAST en projecten.
 • De programmacoördinatoren onderhouden namens CAST de dagelijkse contacten met relaties en vrijwilligers in verband met de te realiseren projecten en zijn in dit kader aanspreekpunt voor de relaties en het publiek.

WAT BIED JIJ?

 • Je weet wat er speelt in Tilburg en omgeving, je hebt inhoudelijke kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap, lokaal en landelijk, en je hebt reflectief vermogen.
 • Je bent ondernemend, vanuit een maatschappelijk oogpunt, en bent daarbij innovatief, grensverleggend, verrassend en hebt durf
 • Je hebt gevoel voor marketing, bent een goede schrijver, communicatief vaardig en hebt affiniteit met digitale media
 • Je bent een goede gesprekspartner op inhoud en proces
 • Je kunt presenteren en hebt oog voor het gemêleerde publiek
 • Je acteert vanuit een onafhankelijk positie (o.a. van sponsoren, subsidieverstrekkers en bestuursleden van CAST).

Je hebt een opleiding gevolgd op het gebied van architectuur, architectuurgeschiedenis, stedenbouw, cultuurhistorie dan wel een andere relevante studie.

WAT ZOEKEN WIJ?

Wij zoeken een programmacoördinator voor 24 uur per week.

HOE SOLLICITEER JE?

Stuur een e-mail met motivatie en cv naar Meggie Bessemans, secretaris CAST-bestuur: cast@datarchitecten.nl.

Je kunt tot 6 september 2018 reageren op deze vacature.

http://www.castonline.nl