Bureau Architectenregister
zoekt een:

twee bestuursleden

Bureau Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel. Het bureau beschermt de architectentitel en maakt de waarde duidelijk. Zij stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepsveld en creëert voor alle (toekomstige) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaringperiode en voor een leven lang leren.

Het bestuur bestaat uit drie leden. Een onafhankelijke voorzitter en twee leden. Een nieuwe voorzitter is per 1 december 2018 benoemd. De minister stelt bij de benoeming van de bestuursleden de beroepsorganisaties in de gelegenheid voor één bestuurslid een voordracht te doen. Het andere lid wordt gezocht onder in het architectenregister ingeschreven beroepsbeoefenaren die geen lid zijn van een beroepsorganisatie.
De benoemingstermijn van de huidige twee bestuursleden is per 1 januari 2018 verstreken en daarom zijn wij op zoek naar een

BESTUURSLID VANUIT DE NIET BIJ EEN BEROEPSORGANISATIE AANGESLOTEN INGESCHREVENEN

én een

BESTUURSLID OP VOORDRACHT VAN DE BEROEPSORGANISATIES*

  • reageren op deze vacature is alleen mogelijk via de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Voor meer informatie bezoek https://www.architectenregister.nl/over-ons/vacatures/ en/of de website van uw beroepsorganisatie.

Belangstelling? Mail uw motivatiebrief en cv voor de eerste vacature voor 10 september 2018 per email aan de directeur van het Architectenbureau Mevr. Ir. M. del Canho MRE, mcanho@architectenregister.nl en voor de tweede vacature voor 10 september 2018 naar het secretariaat van uw beroepsorganisatie.

Bureau Architectenregister