Gemeente Rotterdam
zoekt een:

Strategische Landschapper

Cluster Stadsontwikkeling
Stadsontwikkeling bouwt aan een aantrekkelijke stad en een sterke economie met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Stedelijke Ontwikkeling is het cluster dat stedelijke visies en kaders voor de fysieke inrichting van de stad opstelt en toepast, voor een optimale woon- en leefomgeving. De groei van Rotterdam en de consequenties hiervan voor de fysieke leefomgeving zal de komende jaren hoog op de agenda staan.

Afdeling Ruimte & Wonen
De afdeling Ruimte & Wonen binnen de directie Stedelijke Inrichting is een dynamische afdeling waar ongeveer 150 professionals werken aan de ruimtelijke opgave voor de stad. De afdeling kent zes kerndisciplines, te weten Planologie, Landschap, Wonen, Bestemmingsplannen, Milieu en Stedenbouw die onderling de samenwerking en de discussie zoeken. We geven vorm aan beleid en programma’s en adviseren hierover rechtstreeks aan de wethouders of regionale bestuurders. De afdeling wordt aangestuurd door het afdelingshoofd, samen met zeven teammanagers.

Team Planologie/landschap
Het werkterrein van het stedelijke team Planologie/Landschap gaat over het formuleren van de Rotterdamse visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad voor de (middel)lange termijn. We vertalen sociaal-economische trends naar de betekenis voor de stad naar ruimtelijk beleid. We formuleren vervolgens de opgaven en werken deze uit. Met een uitvoeringsgerichte bril vertalen we de visie en opgaven naar concrete producten, programma’s en projecten. Dit doen we in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, zowel binnen de gemeente, met externe partners.

Voor de discipline Landschap voor stad en regio zijn we op zoek naar een strategische collega. De kern van de discipline Landschap is het ontwikkelen en borgen van de ruimtelijke kwaliteit (beeld, gebruik, en toekomstwaarde) en functionaliteit van de Rotterdamse stedelijke buitenruimte en het omringende regionale landschap. Doel is te zorgen voor een groene, gezonde en duurzame leefomgeving voor alle Rotterdammers voor ontmoeten, sporten en recreëren en die bijdraagt aan een aantrekkelijk werk- en leefklimaat. Vanuit Landschap dragen we bij aan dit doel door te kiezen voor een onderzoekende insteek door de schalen heen en door de tijd heen. . De kern is dat we dit in samenwerking doen met andere disciplines. We leggen nadrukkelijk de link met de consequenties van actuele thema’s als verstedelijking, mobiliteit, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid voor de Openbare Ruimte. We zorgen ervoor dat onze ambitie en visie op de Openbare Ruimte een belangrijk onderdeel wordt van de Omgevingsvisie en de strategie voor de groei van de stad. We werken nauw samen met collega’s binnen Stadsontwikkeling en die van het cluster Stadsbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling en externe partners.

 Wij vragen een inhoudelijk stevige strategische adviseur die
■ een inhoudelijke visie heeft op de landschappelijke ontwikkeling van de stad in relatie tot de actuele thema’s van vandaag en morgen;
■ aantoonbare ervaring heeft in het ontwikkelen van strategische visies en opgaven voor de openbare Ruimte voor stad en regio;
■ het vermogen heeft binnen het complexe krachtenveld van interne en externe partijen te opereren en vanuit een landschappelijke invalshoek bij te dragen aan inhoudelijke verdelingsvraagstukken binnen de publieke ruimte, bv wetende dat er tot 2040 50.000 woningen worden toegevoegd;
■ buiten bestaande kaders durft te denken en te handelen, innovatief sterk;
■ op een plezierige en constructieve manier met collega’s (van andere disciplines), betrokkenen, bestuur en politiek samenwerkt en hen ook inspireert;
■ ruime ervaring heeft met het adviseren van directie, het bestuur en de raad.

Gevraagde opleiding
Wij vragen een afgeronde opleiding op WO-werk en denkniveau (WUR, AvB of door ervaring verkregen). Minimaal 7 jaar ervaring in het vakgebied is noodzakelijk.

Wij bieden
Ben jij degene die we zoeken en wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad Rotterdam, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Wij bieden je een werkomgeving met enthousiaste en deskundige collega’s die graag samenwerken. Kenmerkend voor het team is de ruimte voor eigen ontwikkeling en de inhoudelijke reflectie op elkaar. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand (salarisschaal 12) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Alice van de Hoef, teammanager Planologie en Landschap tel. 06-14887033 of Annemieke Fontein, expert Landschap tel. 06- 51403621
Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Gavir Breidel, recruiter, 06-18190973.
De reactietermijn loopt tot en met 16 september 2018. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 25 september.

Reageren kan via https://www.rotterdam.nl/werken-leren/werken-voor-rotterdam/