gemeente Maastricht
zoekt een:

architect

Werken aan de stad samen met de mensen van de stad. Mensen Maken Maastricht, dat is ons motto en daarvoor zoeken we mensen die zich thuis voelen in een omgeving waarin samenwerking een belangrijk uitgangspunt is. Wij vinden dat daar een goed ontwikkeld gevoel voor communicatie en een brede, vakoverschrijdende blik bij passen.

Wij zoeken een:
DESKUNDIG ARCHITECT VOOR DE WELSTANDS-/MONUMENTENCOMMISSIE

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij bouwinitiatieven en aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.
Naast een toetsende rol ligt de kracht van deze commissie in het zoeken naar een balans tussen de omgevingskwaliteit en het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke doelen in de fysieke omgeving.

Deze taak vloeit voort uit Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), de Woningwet (WW), de bouwverordening Maastricht 1999, de Monumentenwet 1988, de Erfgoedverordening 2009 gemeente Maastricht, de Verordening op de Welstands-/Monumentencommissie en de APV.

Benoeming en zittingstermijn
De gemeenteraad benoemt de leden voor een termijn van maximaal drie jaar. Uw benoeming gaat in op 1 februari 2019. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.

Vereisten
• U bent in theorie en praktijk bekend met de grondslag van architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen en kent de geschiedenis van de architectuur, monumentenzorg, welstandszorg en stedenbouwkunde.
• U hebt professionele ervaring op het vakgebied van de architectuur, monumentenzorg en welstandszorg, met een breed zicht op de stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening.
• U hebt een HBO+/WO achtergrond en een open denkhouding over maatschappelijke ontwikkelingen.
• U hebt kennis van het openbaar bestuur, de wet- en regelgeving over de omgevingswet en bent vertrouwd met ambtelijke beleidsvoorbereiding, politieke besluitvorming en participatieprocessen.
• U kunt in begrijpelijke taal over bouwplannen communiceren, ook met niet-deskundigen.
• U kent de stad Maastricht: de stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de stad en de buurten.

Ons aanbod
• Werk in een ambitieus team van deskundige en betrokken specialisten.
• Verruiming van uw kennis en ervaring van het vak.
• Een vergoeding voor besteedde uren, gebaseerd op de richtlijnen van de BNA, en een reiskostenvergoeding.

Inlichtingen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de teammanager vergunnen WABO, R. Huntjens, roger.huntjens@maastricht.nl, 043- 350 6019 of met de adjunct secretaris van de Welstands-/Monumentencommissie mevrouw E. Snoeck, ellen.snoeck@maastricht.nl, 043-350 5046.

Interesse?
Solliciteer dan vóór 23 september 2018 via www.werkenvoorlimburg.nl

Sollicitatiegesprekken
Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden op 29 oktober 2018.

Meer informatie over Welstand en Monumentenzorg: http://www.gemeentemaastricht.nl/welstand
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.