Ministerie EZ
zoekt een:

Junior procesmanager gebiedsontwikkeling

Als adviseur / procesmanager van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werk je aan urgente en ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Je vervult een spilfunctie in het vormgeven van transities die ruimtelijk impact hebben, zoals de energietransitie. Het resultaat van jouw inspanningen wordt uiteindelijk merkbaar in de fysieke leefomgeving.

Je krijgt als adviseur / procesmanager een werkplek binnen de teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling van de afdeling Duurzame Bouw, Regio en Samenleving. Hier werk je aan grote ruimtelijke transitieopgaven, zoals de energietransitie.
De Rijksoverheid ziet hierin graag een actieve rol van private en andere publieke partijen.
Jij vervult in dit proces de rol van katalysator. Hoe moeten mensen samenwerken om de transitie tot stand te brengen? En hoe kun je ze door creatieve procesinterventies daartoe verleiden? Dat zijn de vragen die jij je stelt. Dat is in elke transitieopgave een uitdagende opdracht, waarbij je te maken heb met krachtenvelden, verschil tussen rollen, tegenstrijdige belangen en standpunten.

Verkennen, verbinden en verbeelden zijn kernwoorden in jouw werk. Je ondersteunt de senior procesmanager bij het identificeren van partijen die bij de verschillende transitieprocessen zijn betrokken, bij het leggen van verbinding met hen en bij het bouwen van stevige belangengemeenschappen. Dit doe je onder supervisie van een senior procesmanager. De kunst hierbij is om het eigenaarschap bij de betrokken partijen te houden. Door de uitvoerbare acties (beter) in beeld te brengen zorg je ervoor dat de partijen zich een beter beeld kunnen vormen van het gewenste resultaat en creëer je (meer) draagvlak voor de gewenste transitie of de gewenste realisatie van (overheids)beleidsdoelstellingen.

Je werk als adviseur / procesmanager is bijzonder divers. Je werkt ook mee aan internationale opgaven en hebt veel te doen met interbestuurlijke processen. Deze functie biedt je een uitgelezen kans je inhoudelijke kennis te verbreden en je op diverse terreinen te ontwikkelen, denk aan groepsdynamica, verandermanagement en bestuurlijke advisering. Kortom, een prachtige functie voor jou als je maatschappelijk betrokken bent en de ambitie hebt om te groeien.

Functie-eisen

 • Je bent afgestudeerd aan de universiteit (bij voorkeur) of het hbo en hebt bij voorkeur een tot twee jaar werkervaring.
 • Je beschikt over de basisvaardigheden van projectmatig creëren.
 • Je hebt vaardigheden als secretaris in ambtelijk/bestuurlijke overleggen, in verband met het voorbereiden van bijeenkomsten.
 • Je hebt basisvaardigheden op het gebied van gespreksleiding en presenteren.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en hebt een flexibele instelling.
 • Je hebt – vanwege onze opdrachten in het buitenland – bij voorkeur internationale ervaring of affiniteit hiermee.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen en herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 • Je kunt goed luisteren, bent bestuurssensitief en hebt een goede ‘politieke antenne’.
 • Je komt met nieuwe oplossingen en ideeën en vindt het leuk om complexe vraagstukken vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken te benaderen.
 • Je bent sterk in netwerken en benut de juiste contacten op het juiste moment om doelstellingen te bereiken.
 • Je bent op de hoogte van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren binnen en buiten de organisatie, en benut deze kennis effectief.
 • Je werkt aan goede relaties met collega’s en derden en zoekt actief de samenwerking met betrokken partijen op.
 • Je bent je bewust van de belangen van in- en externe partijen.

> meer informatie over de vacature en sollicitatieprocedure
solliciteer voor 23 oktober