Rijksoverheid
zoekt een:

Senior medewerker vastgoed en infrastruc

Senior medewerker vastgoed en infrastructuur
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Functieomschrijving
De directie Vastgoedbeheer beheert gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat doen we zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als bij leegstand. Met jouw pand- en klantkennis draag jij bij aan het op peil houden van onze zeer gevarieerde vastgoedportefeuille.

Onderhoud en instandhouding. Dat zijn de belangrijkste pijlers van jouw taken als senior medewerker vastgoed en infrastructuur voor het cluster Bouwkunde binnen het Rijksvastgoedbedrijf. In nauwe samenwerking met onze klanten houd je de staat van het vastgoed op peil. Je werkt zowel aan de voorbereiding als aan de realisatie van onze opdrachten. Daarnaast bereiden wij ook nieuwbouwprojecten voor.

Als jouw ervaring goed aansluit bij je taken, krijg je een grote mate van zelfstandigheid. Is dat niet het geval, dan voer je de werkzaamheden eerst nog uit onder begeleiding van een ervaren collega.

Jouw taken
• Je verhelpt bouwkundige storingen en ziet toe op tijdige uitvoering van keuringen.
• Je werkt klantwensen en technische vraagstukken op tekening uit en maakt een bijbehorende werkomschrijving.
• Je helpt objectmanagers en projectleiders met het beoordelen van offertes en adviezen uit de markt.
• Je houdt toezicht op de uitvoering en realisatie van de werkzaamheden en beoordeelt die op kwaliteit.
• Je komt zo nodig met verbetervoorstellen.
• Je bewaakt de kosten van meer- en minderwerk.
• Je toetst, beoordeelt en bewaakt de veiligheids- en gezondheidsplannen van de opdrachtnemer.
• Je verzamelt en verwerkt vastgoedgegevens en draagt die over voor registratie.

Functie-eisen
• Je hebt een hbo-diploma in de richting bouwkunde, aangevuld met relevante cursussen en/of opleidingen.
• Je hebt een tot drie jaar ervaring in een soortgelijke functie.
• Je hebt kennis van en ervaring met het digitaal vervaardigen van tekeningen (AutoCAD) met oog voor vigerende wet- en regelgeving.
• Je hebt bij voorkeur ruime ervaring met planmatige onderhoudsprojecten en met het opstellen van risico-inventarisatie en –evaluatie.
• Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met de besteksystematiek van STABU.
• Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met het saneren van asbest.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met veiligheids- en gezondheidsplannen en met het beoordelen van conditiemetingen conform NEN 2767.
• Je bent goed in het analyseren van vraagstukken en informatie en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden.
• Je structureert verkregen informatie en weet de juiste verbanden te leggen.
• Je erkent de behoefte van de klant, schat zijn verwachtingen realistisch in en gaat samen met de klant op zoek naar de best mogelijke oplossing.
• Je bent organisatiebewust en resultaatgericht.
• Je hebt oog voor prioriteiten en communiceert deze met belanghebbenden als projectleiders, klanten en leveranciers.
• Je werkt actief samen, stemt je werkzaamheden af, deelt kennis en ideeën, en helpt anderen waar nodig.
• Je leert van je eigen fouten, staat open voor feedback en houdt ervan jezelf verder te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 9
Maandsalaris: Min €2.696 – Max. €3.809 (bruto)
Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
Mogelijk is voor uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek (MIVD/AIVD) aan de orde. We gaan ervan uit dat je hieraan meewerkt.

Digitaal solliciteren
Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer info - more information