Architectenregister
zoekt een:

Leden commissie architectuur BEP

TWEE VACATURES LEDEN COMMISSIE ARCHITECTUUR BEROEPSERVARINGPERIODE

Sinds 1 januari 2015 moet elke student die in Nederland afstudeert in de disciplines architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur een tweejarige beroepservaringperiode doorlopen voordat hij of zij ingeschreven kan worden in het Architectenregister. Deze verplichting geldt ook voor mensen met een buitenlands diploma. De beroepservaringperiode heeft tot doel om architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten naast een goede beheersing van het ontwerpproces, zich in de praktijk ook andere relevante aspecten van het beroep eigen te laten maken.
De inhoud van de beroepservaringperiode is door het Architectenregister vastgelegd in de Regeling Beroepservaringperiode. Meer informatie: www.beroepservaringperiode.nl

In verband met de groei van het aantal kandidaten Architectuur, zoekt het Architectenregister per 1 januari 2019 twee leden voor een extra te vormen commissie Beroepservaringperiode discipline architectuur.

Taken commissie:

  1. evalueren en beoordelen van de vorderingen van kandidaten;
  2. advies geven aan het Architectenregister over de vraag of een kandidaat de beroepservaringperiode met goed gevolg heeft doorlopen;
  3. advies geven aan het Architectenregister over het al dan niet verlenen van vrijstelling.

Een commissie bestaat uit twee leden. Nadat de Rijksbouwmeester gehoord is, benoemt het Architectenregister de leden voor een periode van ten hoogste vier jaar, met een mogelijke herbenoeming van vier jaar. De tijdbesteding wordt geschat op twee à drie dagen per maand.
Commissieleden krijgen een vergoeding.

Functie-eisen commissieleden:
De leden van de commissie beschikken over:

  • kennis van en ervaring in de discipline Architectuur
  • ervaring met het begeleiden en beoordelen van jonge vakgenoten
  • goede beheersing van de Engelse taal
    Commissieleden moeten zijn ingeschreven in het Architectenregister.

Procedure:
U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 21 november mailen naar Mirjam del Canho (directeur van het Architectenregister) via mcanho@architectenregister.nl. Voor vragen kunt u haar ook telefonisch bereiken op 070- 346 70 20.

Meer info - more information