Het Oversticht
zoekt een:

Commissielid (architectuur/stedenbouw)

De organisatie
Straten, gebouwen, landschappen. Over alles wat we buiten zien, is nagedacht. Door generaties voor ons, door bewoners, overheden en specialisten. Zoals die van Het Oversticht, waaronder de leden van welstands- en monumentencommissies.

Het Oversticht
Wij adviseren en begeleiden bij ontwikkelingen in de leefomgeving. Dat doen wij sinds 1925: onafhankelijk, toekomstgericht en creatief. Daarbij zetten wij het maatschappelijk belang op de eerste plaats. Samen met (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en erfgoedspecialisten werken wij aan thema’s zoals duurzaam landelijk gebied, klimaatbestendige steden en duurzaam erfgoed. Wij organiseren welstands- en monumentenadvisering voor een groot aantal gemeenten.

Voor de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie IJsselland (Zwolle en Kampen) zijn wij op zoek naar een

Commissielid (architectuur/stedenbouw) per 1 januari 2019

Wie zoeken we?
We zoeken een architect die vanuit zijn/haar eigen werkveld, over de grenzen heen kan kijken. Hij/zij moet helder en overtuigend communiceren en de essentie van de overwegingen begrijpelijk maken. We hechten belang aan het bereiken van consensus en een oplossingsgericht advies voor de opdrachtgevers en hun adviseurs.
Kandidaten zijn objectief, onafhankelijk en hebben geen zakelijke relatie met de betreffende gemeenten.

Wat breng je mee?
Als architect/ stedenbouwkundig lid heb je een relevante opleiding op WO-niveau en ruime ervaring. Je hebt een open houding en bent in staat om de benaderingswijze van collega’s uit eigen en andere vakgebieden te respecteren en ook kritisch te bevragen. Je hebt een goed gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en bent in staat de betrokken gemeenten in korte tijd te leren kennen.

Benoeming
De voorzitter en leden van een commissie worden door of namens de gemeenteraden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming voor 3 jaar is mogelijk. Na invoering van de nieuwe Omgevingswet gaat het stelsel van welstandsadvisering en -commissies veranderen. De gemeenten zijn dan vrij om hier nadere invulling aan te geven. Hierover bestaat nu nog geen duidelijkheid.

Wij bieden
Verantwoordelijk en maatschappelijk relevant werk in een maatschappelijk gedreven organisatie, die hoge eisen aan je stelt. De vergoeding bedraagt € 280,= incl. btw per dagdeel. De reiskosten worden vergoed op basis van € 0,35 per kilometer of 1e klas openbaar vervoer.

Reacties
Voldoe je aan het profiel? Stuur ons dan je motivatie en cv via e-mail voor maandag 10 december a.s.
De eerste gespreksronde is gepland op maandag 17 december in de ochtend.

Informatie
Wil je meer informatie? Bel dan met Henriëtte Verheyen (teammanager) of Bart Buijs (directeur) via 038-4213257. Zij geven je graag nadere inlichtingen over de vacature. Informatie over Het Oversticht vind je op: www.hetoversticht.nl.

Vacature Commisielid Zwolle en Kampen