Groosman
zoekt een:

onderzoeksstagiair duurzaamheid

De mensheid staat aan de vooravond van een grote duurzaamheidstransitie. We beginnen ons eindelijk te beseffen dat we anders met onze planeet om moeten gaan en ons “misbruik” moeten stoppen. Over een tijdsperiode van miljoenen jaren heeft de aarde haar (voor ons) waardevolle grondstoffen “geproduceerd”. De mensheid is bezig om in een periode van 100-200 jaar de aarde volledig uit te putten. Momenteel is de orde van roofbouw die wij op de aarde plegen zo extreem dat kritieke grondstoffen al binnen 15-20 jaar “op” zullen raken. Als de mensheid op de langere termijn bestaansrecht wil houden zijn we genoodzaakt om anders om te gaan met onze grondstoffen, ons afval, onze energie en ons gebruik. Van enkel nemen, gebruiken en afval produceren moeten we meer cyclisch gaan denken en handelen.

Hier kom jij in beeld. De bouw is verantwoordelijk voor 40% van al ons afval, en bepaald voor een groot gedeelte het energieverbruik binnen woningen, kantoren, en publieke gebouwen. Wanneer de bouw in staat is zichzelf te verduurzamen kunnen er eindelijk grote stappen gezet worden richting een levensvatbare toekomst. Eén van de grootste opgaves is de verduurzaming van de woningbouw; met maar liefst 7,7 miljoen woningen en een nog te dichten woningtekort hebben we het hier over het leeuwenaandeel van bebouwd Nederland. De woningbouw is echter ook één van de meest traditionele branches die we kennen met een bijna dogmatische – en zeer “onduurzame” – manier van bouwen. Maar jij kunt hier verandering in brengen. Want elke grote verandering begint tenslotte klein.

Casus
Als stagiair duurzaamheid bij Groosman krijg jij de mogelijkheid om een andere manier van bouwen te onderzoeken; een duurzame manier. Geen gegoten betoncasco’s, gelijmd kalkzandsteen, bakstenen, stucwerk, etc., maar duurzame alternatieven waarbij na sloop of demontage grondstoffen maximaal worden hergebruikt en opnieuw in de materiaalketen kunnen terugkeren. De focus ligt op het deel van de bouw waar de grootste winst te behalen valt: eengezinswoningen en appartementen.

Opbouw onderzoek:

  • Oriëntatie en analyse bestaande bouw
  • Nieuwe context bepalen en onderzoeksvraag formuleren
  • Alternatieven studie casco’s
  • Alternatieven studie gevels
  • Alternatieven studie inbouwpakket
  • Voorbeeldproject: cluster met 4 eengezinswoningen bestaande bouw, 4 eengezinswoningen nieuwbouw en een klein appartementenblok.

Wil jij, samen met ons, “bouwen” aan deze duurzame toekomst?
Stuur dan een mail naar vacature@groosman.com onder vermelding van “stagiair duurzaamheid”. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Wilko via 010-2014069