Commissie Ruimtelijke Kwaliteit A'dam
zoekt een:

Secretaris

De functie
Ruimte en Duurzaamheid is op zoek naar een commissiesecretaris voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie levert welstandsadviezen en monumentenadviezen aan het Amsterdamse gemeentebestuur (stadsdelen en centrale stad). De belangrijkste taak is het waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde en de nog te ontwikkelen omgeving.

De commissie wordt ondersteund door het Bureau van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, feitelijk het secretariaat. Het bureau is gevestigd bij Ruimte en Duurzaamheid. Het bureau verricht alle relevante werkzaamheden voor het laten functioneren van de commissie. Het stelt de agenda’s op voor de vergaderingen, bereidt de vergaderingen voor en verzorgt de verslaglegging. Ook onderhoudt het bureau het contact met de stadsdelen en met de betrokken organisatieonderdelen.

Werkzaamheden:
■ Ondersteunt de Commissie bij haar advisering inzake de welstands- en monumentenaspecten van bouwplannen.
■ Bereidt commissievergaderingen voor en stelt heldere adviezen op.
■ Vormt de deskundige spil tussen subcommissie, betrokken stadsdelen en indieners van bouwplannen.
■ Adviseert als gemandateerde van de commissie zelfstandig over bouwplannen binnen het vastgestelde beleid.

Wij vragen
■ Een flexibele, enthousiaste collega met academisch werk- en denkniveau op bouwkundig en architectonisch gebied.
■ Aantoonbare werkervaring in het veld van architectuur en/of stedenbouw, monumenten en cultuurhistorie.
■ Betrokkenheid bij Amsterdam, kennis van de stedelijke dynamiek, van de stedenbouwkundige en architectonische opbouw en van actuele ontwikkelingen.
■ Het vermogen om met oog voor detail plannen te kunnen analyseren en in verband te kunnen brengen met het vigerende welstandsbeleid.
■ Interesse in inhoudelijke debatten, adviesvaardigheid met goede redactionele en contactuele vaardigheden.
■ Bekendheid met en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en procedures.

Competenties
■ Omgevingsbewustzijn;
■ Samenwerken;
■ Relatiebeheer;
■ Initiatief;
■ Resultaatgerichtheid;
■ Overtuigingskracht.

Reageer voor 10 december.

Meer info - more information