Gemeente Hilversum
zoekt een:

Voorzitter CWM

In verband met het aflopen van de maximale benoemingstermijn is de gemeente op zoek naar een voorzitter voor de Commissie voor Welstand en Monumenten (CWM).

Hilversum wordt gekenmerkt door kwalitatief hoogstaande architectuur en stedenbouw, heeft veel beschermde gezichten en meer dan duizend monumenten, met name uit de periode 1850-1940. Hilversum is zowel een dorp als een stad en ligt omsloten door natuurgebieden. Deze ruimtelijke karakteristiek wordt als kwaliteit gekoesterd en is uitgangspunt voor verdere ontwikkeling, waarin duurzaamheid en verdichting een grote rol spelen. Deze dynamiek maakt de advisering van de CWM van grote waarde.

De CWM is een onafhankelijke adviescommissie, die zich bezig houdt met de welstandsadvisering over te (ver)bouwen bouwwerken en die adviseert over het verbouwen, restaureren, herbestemmen en aanwijzen van beschermde monumenten. De commissie baseert haar adviezen op de criteria van de geldende welstandsnota.

Algemeen;

 • U bent geïnteresseerd in Hilversum en kent de gemeente of bent bereid die actief te leren kennen.
 • U bent bereid zich te verdiepen in de ruimtelijke kwaliteit en het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van Hilversum.
 • U kunt, niet vooringenomen, snel en accuraat op gepresenteerde plannen reageren en uw analyse aan de hand van de vastgestelde criteria vertalen in heldere en bruikbare adviezen. Ook bent u in staat uw standpunt op een overtuigende, respectvolle en begrijpelijke wijze naar voren te brengen, zowel richting vakgenoten als richting aanvragers.
 • U heeft gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
 • In de periode dat u in de commissie zitting heeft bent u in principe niet zakelijk betrokken bij projecten in Hilversum die in de commissie moeten worden behandeld. Mocht zich zo’n situatie voordoen dan zal de CWM geen advies uitbrengen maar wordt aan de stichting Mooi Noord-Holland advies gevraagd.

Voorzitter;

 • U bent werkzaam als architect.
 • U hebt ervaring met planvorming en uitvoering van complexe (nieuwbouw)projecten en kan snel schakelen tussen verschillende schaalniveaus. Aan de hand van uw eigen werk kunt u uw praktijkervaring en veelzijdigheid aantonen.
 • U hebt kennis op het gebied van bouw-, architectuur- en cultuurhistorie. Tevens bent u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het werkveld.
 • U heeft ervaring in commissies die adviseren over zaken welke op de welstand van de bebouwde omgeving, op monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten betrekking hebben, bij voorkeur als voorzitter. U bent in staat met de commissieleden te komen tot een integraal oordeel en kernachtig adviezen te formuleren uit de verschillende werkvelden.
 • U beschikt aantoonbaar over uitstekende voorzitterskwaliteiten en bent in staat een boegbeeld te zijn van de commissie naar buiten toe, eventueel buiten de vergaderingen om.
 • U bent in staat de verbindende schakel te zijn tussen welstandskamer en monumentenkamer van de commissie en in staat het oordeel en de belangen binnen beide kamers naar voren te brengen en samen te vatten.
 • U heeft een creatieve, oplossingsgerichte houding, u bent kwaliteitsgericht en een teamspeler.

Meer informatie over de welstandsnota en de monumenten in de gemeente Hilversum is te vinden op onze internetsite www.hilversum.nl. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het commissiesecretariaat, dhr. Van Steen, 035-6292242, secretariaatwelstand@hilversum.nl. Belangstellenden worden uitgenodigd om hun sollicitatie met actuele cv uiterlijk 14 december 2018 te richten aan het college van burgemeester en wethouders. De selectiegesprekken zullen worden gevoerd op 9 en 10 januari 2019.

De volledige vacaturetekst is te vinden via de volgende link;
https://www.hilversum.nl/Home/werkenbij/vacatures