IABR
zoekt een:

Projectleider IABR–Ateliers

Onder de vlag van ‘The Missing Link’ heeft de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zich voor een periode van vier jaar verbonden aan de meest urgente opgave denkbaar: de Sustainable Development Goals en de doelen geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs. We zijn ervan overtuigd dat een post-fossiele toekomst geen verlies van levenskwaliteit hoeft te betekenen, maar dat zij juist meerwaarde kan hebben, ook in sociaal-maatschappelijke zin. De toekomst die we willen, moeten we verkennen, ontwerpen en verbeelden. Zonder verbeelding valt de wil niet te mobiliseren.

Mobiliseren doen we met de biennale zelf en in de IABR–Ateliers waarin we met ontwerpend onderzoek de toekomst verkennen, altijd met het doel innovatieve oplossingen te vinden voor urgente bestaande problemen. Daarom werken we in de Ateliers niet alleen samen met ontwerpers en experts, maar ook met overheden en andere stakeholders. Samen creëren we gedeeld inzicht in de complexiteit van een opgave zodat er nieuwe oplossingen kunnen ontstaan. Door op deze manier samen te werken bouwen we aan capaciteit binnen die overheden en in de samenleving. De biennale is daarbij geen doel maar een middel: een internationaal podium voor wereldwijde kennisoverdracht tussen ontwerpers en denkers, tussen steden en overheden, en tussen vakmensen en publiek, met het doel de brug te slaan van ontwerpend onderzoek naar actie, van plannen naar projecten, van verbeelding naar realisatie.

Toewerkend naar de volgende biennale, in 2020, bouwen we aan een nieuw team. Daarom zoeken wij nu een projectleider voor de IABR–Ateliers.

Klik hier voor volledige vacaturetekst https://iabr.nl/nl/vacature/

IABR