Rijkswaterstaat
zoekt een:

Ruimtelijk ontwerper

ls Rijkswaterstaat moeten we onze kennis actueel houden. Alleen zo kunnen we ons werk goed doen en blijven we een gelijkwaardige gesprekspartner voor marktpartijen. Eén van de werkvelden waarbinnen we onze kennis willen borgen en ontwikkelen is het integraal ontwerp. Sinds kort hebben we dan ook een interne ontwerpafdeling en daarin speel jij als ruimelijk ontwerper een essentiële rol.

Binnen deze functie heb je twee werkplekken: RWS-Ontwerpt en het cluster Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO). De werkverhouding voor beide plekken is ongeveer fiftyfifty. Vanuit RWS-Ontwerpt ben jij als het ware de satéprikker door de projectvraagstukken. Jouw ruimtelijk ontwerp is de verbindende factor en jouw slimme en creatieve oplossingen helpen het gehele project verder. Werkend vanuit de context van het bredere gebieddscontext verken je het projectvraagstuk. Het betreft projecten  op het gebied van weginfrastructuur (zoals nieuwe aansluitingen of veranderingen aan knooppunten) als op gebied van waterwerken (zoals dijkverbeteringen en/of vervanging van  stuwen en sluizen). Je maakt (deel)ontwerpen en zoekt – via de raakvlakken tussen disciplines – naar kansrijke én werkende oplossingen, die passen bij de de RWS-ambitites voor duurzaamheid.

Analyses, inzicht in uitgangspunten en randvoorwaarden, berekeningen, visualisaties en zelfs een doorkijk naar de uitvoering en onderhoudsperiodebehoren tot de werkzaamheden om te komen tot een integrale ontwerp. Uiteraard maak je daarbij gebruik van kaders, normen en richtlijnen, maar je kijkt vooral naar de bedoeling ervan. Je houdt rekening met onder meer functionaliteit, vormgeving, gebruiksgemak, levensduur, duurzaamheid, levensduurkosten, maakbaarheid en kwaliteit. Samen met de andere technisch ontwerpers van RWS-Ontwerpt werk je in steeds wisselende samenstellingen binnen ontwerpteams aan verschillende projecten.

Binnen het cluster Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving van GPO ben je ruimtelijk adviseur van grotere en kleinere projecten. Werkend vanuit de organisatie- en projectdoelstellingen geef je advies over bijvoorbeeld de uitvraag aan (landschaps-)architectenbureaus. Je zorgt ervoor dat je juiste producten in de juiste afstemming binnen en buiten het project vervaardigd worden en ziet toe op de doorwerking ervan binnen het desbetreffende project. Je draagt bij aan de kaders en richtlijnen en begeleidt, adviseert en toetst projecten bij het toepassen ervan. Tijdens deze werkzaamheden ligt de nadruk op de totstandkoming van de meest optimaal haalbare ruimtelijke kwaliteit.

voor meer informatie over deze vacature > klik hier
reageer voor 24 januari