Bureau Architectenregister
zoekt een:

interieurarchitect cross-overcommissie

Sinds 2012 bestaat er een speciale procedure bedoeld voor hen die al ingeschreven staan in het architectenregister en (nog) een inschrijving wensen onder een andere titel. Voorwaarde voor deelname is o.a. bezit van ten minste zeven jaar beroepservaring op het betreffende vakgebied. De criteria waaraan de verzoeker dient te voldoen staan beschreven in de Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel.

De Commissie inschrijving in het architectenregister onder een andere titel (meestal kort genoemd: de cross-overcommissie) beoordeelt op basis van het portfolio en een mondelinge toelichting van de verzoeker of deze voldoet aan bovengenoemde Nadere eisen. De commissie adviseert Bureau Architectenregister vervolgens omrent het te nemen besluit. Bureau Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel, zorg draagt voor het beheer van het architectenregister en bevoegd is om op te treden tegen onrechtmatig titelgebruik.

Commissie
De Commissie inschrijving onder een andere titel bestaat uit 5 leden; uit elke discipline één en daarnaast een voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De tijdbesteding is beperkt tot het voorbereiden en bijwonen van enkele bijeenkomsten per jaar. De tijdbesteding is afhankelijk van het aantal kandidaten. Op de werkzaamheden is de vacatiegeldregeling van Bureau Architectenregister van toepassing.

Functie-eisen
De kandidaat is ingeschreven in het architectenregister als interieurarchitect en beschikt over brede kennis van en ruime ervaring op het vakgebied. Kandidaten die ervaring hebben met de cross-overprocedure en/of onder meerdere titels ingeschreven zijn, hebben onze voorkeur. Daarnaast geldt als aanbeveling het hebben van ervaring met het beoordelen van (jonge) vakgenoten.

Reageren
Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken we u uw motivatie met curriculum vitae uiterlijk 25 februari 2019 te richten aan Bureau Architectenregister (Postbus 85506, 2508 CE DEN HAAG) t.a.v. de directeur, Mirjam del Canho. Mailen kan ook naar info@architectenregister.nl. Voor verdere informatie kunt u bellen met Rob van der Elst, secretaris van de commissie. U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 070 – 3467020.

Meer info - more information