Ministerie van Economische Zaken
zoekt een:

Adviseur duurzaam bouwen

Wil jij de komende drie jaar in een enthousiast team meewerken aan de verduurzaming van Nederland? De opgave voor verduurzaming van de gebouwde omgeving is complex en de ambities zijn groot. Als adviseur duurzaam bouwen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bied je onze verschillende opdrachtgevers met inhoudelijke kennis ondersteuning op dit onderwerp.

Je werkt als adviseur duurzaam bouwen bij de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In het Klimaatakkoord, waarvan het ontwerp nu klaar is, staat hoe we de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland moeten aanpakken om bij te dragen aan de CO₂-reductiedoelstellingen. RVO.nl is als beleidsuitvoerder voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat  (EZK) nauw betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van concrete maatregelen die uit het akkoord voortvloeien. Dat doen we onder andere met inhoudelijke expertise, ondersteuning van publiek-private samenwerking en subsidies op bijvoorbeeld de onderwerpen utiliteitsbouw, woningbouw, energielabeling en aardgasvrije wijken. Als team staan we garant voor de inhoud en trekken we nauw op met andere collega’s binnen RVO.nl.

Onze opdrachtgevers bij de diverse ministeries hebben steeds meer behoefte aan ondersteuning op het onderwerp verduurzaming gebouwde omgeving. Daarom breiden we ons team uit met adviseurs die beschikken over de nodige inhoudelijke kennis. Je bent als adviseur duurzaam bouwen inzetbaar in een (combinatie) van de volgende kennisterreinen:

  • financieringsconstructies verduurzaming gebouwde omgeving (gebouwbonden financiering, hypotheken etc.);
  • faciliteren van samenwerking, kennisontwikkeling- en verspreiding in de utiliteitsector (zoals maatschappelijk en commercieel vastgoed);
  • ontwikkeling en implementatie van normeringsmethodologie voor energieprestaties van gebouwen;
  • (beleids)advisering over kwaliteitsborging certificering adviseurs bouwregelgeving;
  • opzetten van uitvoeringsprogramma’s in het kader van het Klimaatakkoord (zoals aardgasvrije wijken).

Heb je een voorkeur voor een bepaald onderwerp, geef dit dan aan in je motivatie. Het is bij ons overigens gebruikelijk dat je flexibel inzetbaar bent op bredere dossiers dan alleen die van je eigen aandachtsgebied.

> meer informatie over de vacature
reageer voor 1 februari.