Ministerie van Binnenlandse Zaken
zoekt een:

Projectleider

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed en beheert ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Jij draagt als projectleider bij aan de realisatie van onderhoudsprojecten, de beheersorganisatie, de coördinatie van het toezicht en het aangaan en uitvoeren van servicecontracten.

Als projectleider ben je belast met de realisatie van multidisciplinaire bouwtechnische onderhouds- en investeringsprojecten, van voorbereiding tot overdracht aan de beheersorganisatie. Concreet betekent dit in deze functie dat je je richt op voorkomende werkzaamheden in de regio Noordwest. Je bestudeert en interpreteert programma’s van eisen, technische projectinformatie, contractstukken en projectinformatie op (bedrijfs)risico’s ter voorbereiding van de realisatie. Je bewaakt de kwaliteit van de voorbereiding, uitvoering, projectvoortgang, de projectkosten en de uitwisseling van projectinformatie. Je fungeert als eerste aanspreekpunt intern voor andere afdelingen of directies, maar ook voor onder meer opdrachtgevers, gebruikers, gemeenten en nutsbedrijven. De kwaliteit van projecten in uitvoering wordt steekproefsgewijs gecontroleerd en gerapporteerd.

Het resultaat van jouw acties en handelen is het realiseren van de gewenste projecten. Het leiden van inkoopprocessen van opdrachten voor werken, leveringen of diensten, alsmede het (laten) voeren van projectadministratie behoort tot je taken. Voor grotere opdrachten wordt gebruikgemaakt van de inkooporganisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Aansluitend draag je er zorg voor dat door de verworven contractant de opgedragen werkzaamheden gerealiseerd worden. Afsluitend zorg je voor de verwerking van de wijzigingen in het beheersysteem, onder andere door het (laten) opmaken van het overdrachtsprotocol.

Naast de vaste werkzaamheden als projectleider kunnen ook andere werkzaamheden worden opgedragen.

> meer informatie over de vacature
reageer voor 8 februari