Ministerie van Binnenlandse Zaken
zoekt een:

Project- / programmamanager

De directie Transacties en Projecten is de schakel tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de vastgoed- en bouwmarkt. Jij werkt als project- / programmamanager binnen de sectie Dienst Justitiële Inrichtingen. Jouw werkzaamheden zijn dan ook gericht op het uitvoeren van nieuwbouw- en renovatieprojecten bij alle justitiële inrichtingen in heel Nederland. Daarbij draait het vaak om uitbreiding en functionele verbetering van bestaande inrichtingen die raakvlakken hebben met andere uitvoeringswerkzaamheden in de inrichting.

Je bent integraal verantwoordelijk voor de voorbereidings-, aanbestedings- en realisatiefase van een of meerdere vastgoedprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Je geeft hierbij leiding aan een projectorganisatie en stuurt het project aan conform gemaakte afspraken en procedures. Je hebt ervaring met het leiden van projecten in een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige omgeving, waarbij de opdrachtgever en de gebruiker invloedrijk zijn en daardoor hoge eisen stellen.

Bovendien kan er sprake zijn van een samenhang met andere (niet-gelijksoortige) projecten binnen een programma, waardoor je tijdens de uitvoering gaandeweg moet inspelen op veranderende omstandigheden. Ook als er sprake is van een onervaren of kritische opdrachtgever kun jij dusdanig sturing leveren en draagvlak creëren, dat de opdrachtgever geheel kan vertrouwen op jouw kwaliteiten bij het realiseren van het resultaat.

Functie-eisen

  • Je hebt een relevante academische opleiding afgerond en ruime ervaring in de rol van project- en procesmanager.
  • Je hebt gewerkt met meerdere contractvormen (zowel traditioneel als geïntegreerd) en hebt ruime ervaring met risicomanagement.
  • Je hebt eerder bijgedragen aan het vervaardigen van aanbestedingsstrategieën en je bent bedreven in het leiden en aansturen van een projectteam.
  • Je hebt een voorbeeldfunctie bij het stimuleren van samenwerken en commitment in het projectteam.
  • Je hebt een heldere visie op project- en programmamanagement.
  • Je kent de maatschappelijke ontwikkelingen en trends en vertaalt deze naar jouw eigen project.
  • Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken partijen en bent in staat je aanpak hierop af te stemmen.
  • Je onderkent tijdig de (politieke) afbreukrisico’s voor bewindspersonen en het Rijksvastgoedbedrijf en anticipeert met de juiste interventies en stevigheid.
  • Je beschikt over organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn en creativiteit, en je hebt het vermogen om anderen positief te beïnvloeden.

meer informatie over deze vacature
solliciteer voor 14 februari