Ministerie van Infrastructuur en Waterst
zoekt een:

Beleidsmedewerker WKI

Waterveiligheid en klimaatadaptatie: dat zijn de actuele thema’s waar jij je als beleidsmedewerker van de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur op richt. Samen met collega’s en diverse organisaties werk je aan de doelstellingen van de afdeling Waterveiligheid en de afdeling Regie en Innovatie. Zo krijg je een breed overzicht van de relevante thema’s die spelen op het terrein van water.

Je gaat aan de slag met het programma data, cyber en communicatie. Binnen dit programma werk je onder meer aan de Staat van Ons Water en de uitvoering van de afspraken in het Bestuursakkoord Water. De Staat van Ons Water is een rapportage die jaarlijks aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en toont de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en de afspraken die zijn gemaakt in het Bestuursakkoord Water. De publieksvriendelijke versie wordt gepubliceerd op www.staatvanonswater.nl. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken de krachten te bundelen voor beter bruikbare en toegankelijke informatie in de watersector. Je vindt het belangrijk dat vanuit data en via informatie bruikbare beleidsadviezen ontstaan.

Jouw taken:

– Jij stelt, samen met partijen als de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, de rapportage voor de Staat van Ons water samen.
– Jij denkt mee over de verbetering van het gebruik en de beveiliging van data en de mogelijke inzet van nieuwe (big) data en technieken zoals drones en satellietdata voor waterveiligheid en klimaatverandering.

Als beleidsmedewerker richt jij je ook op kennis en innovatie. De directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur werkt met behulp van kennis en innovatie aan klimaatbestendige en waterrobuuste Nederlandse delta en actuele maatschappelijke uitdagingen voor water, landbouw en voedsel. Samen met partners als de Topsector Water en Maritiem (TSWM), het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), andere departementen en kennisinstellingen werk jij aan de realisatie en verspreiding van kennis en innovatie. Daarnaast richt jij je met de TSWM op de Human Capital Agenda om te zorgen dat in de toekomst voldoende professionals werken voor de watersector.

Jouw taken

– Je zorgt voor de communicatie over onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld via de website van het NKWK.
–  Je ontwikkelt een onderzoekslijn voor het thema landbouw, water en voedsel en organiseert een adequaat proces dat ertoe leidt dat de juiste kennisvragen aan de juiste instanties worden gesteld en dat de resultaten optimaal benut kunnen worden door beleid.
– Je verbindt onderzoek en beleid met elkaar.
– Je organiseert (mede) dat via ontwikkelde kennis input wordt geleverd aan (strategische) beleidsonderwerpen bij het directoraat-generaal.
– Je initieert en organiseert activiteiten voor toekomstige ‘waterprofessionals’, bijvoorbeeld beurzen om jongeren enthousiast te maken voor werk in de watersector.

Je werkt in teamverband en jouw taken worden nader bepaald in overleg met het team. De functie biedt ook volop mogelijkheden om je te ontwikkelen en de watersector verder te verkennen. Van jou wordt verwacht dat je een flexibele instelling hebt en bereid bent om na verloop van tijd andere taken op te pakken. Daarnaast verwachten we dat je het leuk vindt om in brede samenwerkingsverbanden te werken, activiteiten te organiseren en dat je zaken concreet aanpakt.

Functie-eisen:

  • Je hebt een universitaire opleiding afgerond of je beschikt over aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
  • Je hebt affiniteit en bij voorkeur enige ervaring met de waterwereld.
  • Je hebt ervaring met beleidswerk en interdepartementale samenwerking.
  • Je hebt kennis van of affiniteit met kennis, innovatie en het programmeren van onderzoek.
  • Je hebt affiniteit met monitoring en met communicatie.
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kunt goed samenwerken met in- en externe partijen.
  • Je bent analytisch, flexibel en resultaatgericht.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je bent creatief, klantgericht en omgevingsbewust.
  • Je kunt je werkzaamheden goed plannen en organiseren, en je kunt een netwerk opbouwen en onderhouden.

Meer informatie over deze vacature
Reageer voor 14 februari