BiermanHenket
zoekt een:

Stagiair(e) architectuur

Wil je ervaring opdoen in het vak en werken aan bijzonder projecten? Zoek je een goed bureau met leuke collega’s. Doe je op dit moment je Masters aan de TU of studeer je aan een Academie van Bouwkunst? Dan hebben wij een uitdagende stageplek voor jou!

Wij zijn een hecht team van 22 mensen. We werken landelijk aan unieke projecten: transformaties van bestaande (monumentale) gebouwen ; musea; kantoren; bijzondere zorgprojecten; scholen; interieurs.
BiermanHenket streeft naar hoge kwaliteit in alle fases van een project: vanaf de visie op de ontwerpopgave, het ruimtelijk ontwerp, de materialisatie en detaillering tot en met de realisatie: Daarom wordt ons bureau steeds van start tot en met oplevering intensief bij projecten betrokken.

Wil jij meewerken aan onze bijzondere projecten en wil je werkervaring opdoen in de volle breedte van het architecten-vak bij een dynamisch architectenbureau?
Stuur dan je brief, cv en portfolio t.a.v. Sjoekie de Bijll Nachenius naar vacature@biermanhenket.nl o.v.v. stagiair.

Werkzaamheden:
meewerken aan diverse projecten: deelontwerpen; (grafische) ondersteuning bij presentatiebeelden en rapportages; bouw/ project bezoeken, enz.

Opleiding:
Bezig met Masters fase TU Bouwkunde. Studerend aan Academie van Bouwkunst
Vaardig met Revit, Indesign, Photoshop

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BiermanHenket is looking for:
An architecture-trainee

Do you want to gain experience and work on special projects? Are you looking for a good firm with nice colleagues. Are you currently doing your Masters at the TU of studying at an Academy of Architecture? Then we have a challenging internship position for you!

We are a close team of 22 people. We work on challenging projects nationwide: transformations of existing (monumental) buildings; offices; special healthcare projects; schools; museums; interiors etc.
BiermanHenket strives for high quality in all phases of a project: from the vision of the design assignment, the spatial design, the materialization and detailing up to and including the realization: That is why our office is always involved in projects from start to finish.

Do you want participate in our various projects and do you want to gain work experience in the full width of the architects profession at a dynamic architectural firm?
Please send your letter, CV and portfolio to vacature@biermanhenket.nl (trainee)

Activities:
collaborate on various projects: partial designs (graphic) support with presentation images and reports; construction / project visits, etc.

Education:
Engaged in Masters phase TU Architecture. Studying at the Academy of Architecture
Skillful with Revit, Indesign, Photoshop

BiermanHenket