Ministerie van Binnenlandse Zaken
zoekt een:

Beleidsmedewerker Nat. Omgevingsvisie

De directie Ruimtelijke Ordening gaat over het nationale ruimtelijke beleid en de doorwerkingen naar regio’s en gebieden. Het beleidskader wordt niet meer alleen gevormd door het geldende beleid in de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, maar ook door de nieuwe politieke keuzes in het regeerakkoord en de nieuwe visie in ontwikkeling: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Jij werkt bij ons als beleidsmedewerker in eerste instantie binnen de tijdelijke projectdirectie NOVI, die verantwoordelijk is voor het opleveren van deze omgevingsvisie.

De ruimtelijke ordening in Nederland is continu in beweging. Veranderende opgaven die op ons afkomen leiden tot nieuwe politieke keuzes. Nederland staat voor verschillende grote transities, onder andere op het vlak van klimaat, energie, landbouw, verstedelijking, woningbouw en mobiliteit.

Deze transities hebben een effect op de fysieke leefomgeving, met een grote ruimtelijke impact. Dit vraagt om goede ruimtelijke oplossingen die antwoord geven op deze transities én zorgdragen voor het behoud of de verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. Deze grote opgaven, verwoord in de NOVI, zijn complex en gaan dwars door alle bestuurslagen heen.

De NOVI formuleert de gezamenlijke richting en geeft bij het zoeken naar antwoorden aan waar we allemaal rekening mee willen houden. De NOVI brengt relevante regionale en nationale visies en ontwikkelingen in kaart en beziet deze in hun samenhang. Zo krijgen we een beeld van hoe we zouden wensen dat de leefomgeving in Nederland zich de komende decennia ontwikkelt. En kunnen we beter sturen en keuzes maken. Dit is een continu vernieuwend proces, omdat de omgeving continu verandert.

Jij draagt als enthousiaste en proactieve netwerker met de nodige inhoud bij aan het uitwerken en bijhouden van het nationale fysieke omgevingsbeleid. Je komt hiervoor met inhoudelijke analyses van ontwikkelingen op diverse ruimtelijke thema’s en formuleert diverse mogelijke beleidskeuzes. Dit doe je in samenwerking met directe collega’s en in nauwe afstemming met diverse stakeholders binnen en buiten het ministerie, met overheden op verschillende niveaus, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Jij staat als beleidsmedewerker bij de afdeling Ruimtelijk Beleid midden in dit proces en je draagt bij aan de actualiteit van de NOVI. In eerste instantie lever je een bijdrage aan de afronding van de NOVI. Daarna gaat het vooral om de uitwerking ervan in toegesneden sectorale en/of regionale plannen, en om het inpassen van nieuwe en/of gewijzigde elementen in de NOVI.

Functie-eisen:

  • Je hebt wo-niveau en kennis en ervaring op het vlak van ruimtelijke ordening/planning.
  • Je kunt snel de kern van complexe vraagstukken en beleidslijnen doorgronden en kunt dit goed, helder en snel samenvatten in memo’s en in- en externe presentaties en andere communicatie-uitingen.
  • Je bent een teamspeler en je bent bereid om de mouwen op te stropen en zaken buiten jouw eigen directe takenpakket op je nemen.
  • Je bent een netwerker, creatief, omgevingsbewust, resultaatgericht en organisatiesensitief.
  • Je koppelt bestuurssensitiviteit aan klantgerichtheid.
  • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

Reageer voor 28 februari > meer informatie over de vacature