SMV / Studio Marco Vermeulen
zoekt een:

Architect

SMV / Studio Marco Vermeulen is per direct op zoek naar een getalenteerde architect met goede visualisatie-skills.

Studio Marco Vermeulen is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw, landschap en ontwerpend onderzoek. Wij zijn gevestigd op een buitendijkse locatie aan de Maas in het centrum van Rotterdam.

Onze portfolio bevat veelal ruimtelijke en maatschappelijk relevante opgaven die nieuw of onderbelicht zijn en vragen om typologische innovatie en oorspronkelijkheid.

Bij de meeste projecten staan kringlopen op het gebied van water, energie en grondstoffen centraal. Wij worden vaak betrokken bij projecten waarbij vraagstukken zoals energietransitie, klimaatadaptatie (o.a. waterveiligheid), biobased economy, voedsel (o.a eiwittransitie) worden gekoppeld aan kansen voor ruimtelijke kwaliteit in stad en ommeland.

Wij ontwerpen doelbewust door de schalen heen. Verworven inzichten op grotere schaal komen samen in een ruimtelijk ontwerp op kleinere schaal dat andersom ontwikkelingen op grotere schaal katalyseert.

Heb je interesse in bovenstaande positie? Stuur ons dan een e-mail met motivatie, cv en portfolio.

Studio Marco Vermeulen