Internationaal beleidsmedewerker

Ministerie Buitenlandse Zaken zoekt een:

Voor mensen met talent, een brede internationale belangstelling en gezonde ambitie, is het ministerie van Buitenlandse Zaken een mooie plek om hun carrière te beginnen.

Ben je een starter op wo-niveau en heb je een brede, internationale orie¨ntatie? Weet je hoe nationale en internationale kwesties zich tot elkaar verhouden? Kun je snel schakelen tussen verschillende onderwerpen en daarbij het doel voor ogen houden? En heb je een groot inlevingsvermogen en goede talenkennis? Dan pas je als internationaal beleidsmedewerker perfect bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Jaarlijks biedt het ministerie aan 20 tot 30 starters een werk- en ontwikkeltraject dat je klaarstoomt tot internationaal inzetbare beleidsmedewerker voor de Nederlandse Diplomatie.

Wat ga je doen

Als internationaal beleidsmedewerker wordt er veel van je gevraagd, maar je krijgt ook veel terug. Je gaat vrijwel direct aan de slag met onderwerpen die van belang zijn voor Nederland en de Nederlanders. Het kan zijn dat je in je eerste maanden al intensief betrokken wordt bij de inzet op het gebied van terrorismebestrijding in internationale organisaties. Of bij het voorbereiden van een handelsmissie. Bij het coördineren van de evacuatie van Nederlanders uit een spanningsgebied, het onderhandelen van begrotingssteun in ontwikkelingslanden of het monitoren van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.

Werken en ontwikkelen

Als internationaal beleidsmedewerker doorloop je een werk-ontwikkeltraject. Je start met een fulltime basisopleiding van 2 tot 3 maanden. Daarnaast kun je aanvullende cursussen of trainingen volgen. Je bent werkzaam op een van de volgende werkterreinen: Europese integratie, economie en handelsbevordering, politieke aangelegenheden, consulaire dienstverlening, veiligheidsbeleid, culturele samenwerking, communicatie, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, begrotingszaken, bedrijfsvoering of internationaal juridische vraagstukken. Je bouwt werkervaring op in verschillende functies, in zowel binnen- als buitenland, waarbij je je uiteindelijk ontwikkelt tot een breed internationaal inzetbare beleidsmedewerker.

Wat zijn je taken?

Op het ministerie

Iedere beleidsfunctie bevat een aantal thema’s, landen of regio’s. Hierbij horen onder andere de volgende taken:

 • Signaleren van ontwikkelingen over genoemde thema’s, landen, regio’s;
 • Analyseren van betreffende informatie (op relevantie en urgentie) en afstemming hierover met andere actoren;
 • Coördineren van de bijdragen van verschillende personen en instanties bij beleidsvorming;
 • Schrijven van beleidsadviezen en rapportages. Een beleidsadvies is van invloed op de standpuntbepaling van het ministerie over het betreffende onderwerp;
 • Aanspreekpunt zijn voor de diverse organisaties en instanties in binnen- en buitenland;
 • Vertegenwoordigen van Nederland respectievelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken in internationaal en interdepartementaal overleg;
 • Beoordelen van projectvoorstellen en beheren van projecten;
 • Beantwoorden van Kamervragen;
 • Allerhande operationele taken.

Op een ambassade, permanente vertegenwoordiging of consulaat

Op een ambassade of permanente vertegenwoordiging heeft een internationaal beleidsmedewerker een aantal algemene taken en enkele specifieke thema’s en programma’s in beheer variërend van politiek, economie/handel, pers en cultuur tot ontwikkelingssamenwerking en consulaire aangelegenheden. Hierbij horen onder andere de volgende taken:

 • Het volgen van en rapporteren over de ontwikkelingen op het gebied van binnen- en buitenlandse politiek in betrokken landen of regio’s. Adviseren van leiding post omtrent in te nemen standpunten;
 • Rapporteren over het politieke debat en de voorbereidingen rond de Europese Unie-toetreding en institutionele hervormingen, alsmede bijdragen aan Nederlandse slagvaardigheid in het onderhandelingsproces ter zake;
 • Het volgen van en rapporteren over de algemene economisch/financiële en commerciële ontwikkelingen in betrokken land/regio en het analyseren van de gevolgen voor het Nederlandse buitenlands handelsbeleid en voor het bedrijfsleven. Handelsbemiddeling, het oplossen van handelsgeschillen en het geven van economische voorlichting;
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van media- en cultuurbeleid van de ambassade, het onderhouden van contacten met journalisten, het bieden van ondersteuning aan relaties en uitwisselen van programma’s tussen culturele organisaties in Nederland en betrokken land/regio;
 • Beheer en monitoring van Ontwikkelingssamenwerking-projectenportefeuille in betrokken land/regio en het onderhouden van contacten met betrokken actoren in land/regio;
 • Mensenrechtenrapportage, verrichten van voorkomende consulaire werkzaamheden en desgewenst bijdragen aan actualiseren van ambtsberichten;
 • Protocollaire/organisatorische werkzaamheden voor de leiding van de ambassade;
 • Voorbereiden en coördineren van bezoeken (zoals parlementaire en ministeriële delegaties, leden van het Koninklijk Huis);
 • Bijdragen aan en uitdragen van Nederlands beleid in multilaterale fora.
 • Vertegenwoordigen van Nederland respectievelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken en vakdepartementen in betrokken landen/regio, deelname aan internationale conferenties ter plaatse;

Functie-eisen:

Voor wie

Als internationaal beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken moet je behoorlijk wat in huis hebben. Je gaat vrijwel direct aan de slag met onderwerpen die van belang zijn voor Nederland en de Nederlanders. Hieronder vind je welke opleiding, ervaring en persoonlijke kwaliteiten daarbij nodig zijn.

Opleiding en ervaring

 • Je bezit de Nederlandse nationaliteit.
 • Je hebt een brede belangstelling voor internationale onderwerpen. Welke studie je hebt genoten is minder relevant.
 • Voor de aanmelding van 2019 geldt dat je tussen 1 september 2015 en 1 april 2019 moet zijn afgestudeerd of gepromoveerd. Je moet je wo-masterdiploma of doctoraat dus uiterlijk 1 april 2019 in je bezit hebben.
 • Je kunt je uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken in de Nederlandse en Engelse taal, niveau C1.
 • Je hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid in één van de volgende talen op niveau B2: Duits, Frans, Spaans, (standaard-)Arabisch, Chinees (Mandarijn) of Russisch
 • Je hebt kennis van en affiniteit met onder meer (geo)politieke ontwikkelingen, ontwikkelingssamenwerking, consulaire dienstverlening, economie en culturele zaken.
 • Het is een pré als je naast Engels en een van de genoemde talen ook nog een van de talen Portugees, Farsi, Swahili beheerst op niveau B1.
 • Relevante ervaring (werk en/of studie) in het buitenland is een pré.
 • Daarnaast kijkt Buitenlandse Zaken met extra interesse naar kandidaten met een linguïstische achtergrond in een niet-westerse taal (voornamelijk Arabisch, Chinees, Russisch), kandidaten met een opleiding op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (gericht op de thema’s veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten) en kandidaten met een financieel- economisch profiel.

> meer informatie over deze vacature
Reageer voor 28 maart 2019