Programmamanager Architectuur Dichterbij

Het Nieuwe Instituut zoekt een:

Het Nieuwe Instituut is er voor publiek dat in architectuur, design en digitale cultuur geïnteresseerd is en voor professioneel ontwerpend Nederland. Het Nieuwe Instituut beheert en ontsluit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, stimuleert onderzoek, programmeert tentoonstellingen en lezingen- en debattenprogramma’s in binnen- en buitenland. Het Nieuwe Instituut heeft van het ministerie van OCW een meerjarige projectsubsidie ontvangen om de omvangrijke collectie van ruim 1 miljoen tekeningen en foto’s met betrekking tot architectuur en stedenbouw te conserveren, restaureren, digitaliseren en voor het publiek toegankelijk te maken. Hiervoor is het Programmaplan ‘Architectuur Dichterbij’ opgesteld. Het Programma kent een doorlooptijd van 6 jaar.

Voor de aansturing van het Programma is Het Nieuwe Instituut op zoek naar een Programmamanager ‘Architectuur Dichterbij’ (40 uur)

Wat houdt de functie in
De Programmamanager richt zich in de kern op het aansturen en coördineren van de verschillende programmalijnen die in het Programma ‘Architectuur Dichterbij’ worden onderscheiden: Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar. Binnen elke programmalijn zijn verschillende projecten gedefinieerd. De Programmamanager draagt intern en extern zorg voor de vereiste inhoudelijke kennis, stuurt de verschillende projectleiders aan en bewerkstelligt de vereiste samenhang tussen de projecten en de programmalijnen. Ook draagt de Programmamanager er zorg voor dat de verschillende projecten voortvarend en binnen budget worden uitgevoerd. Waar nodig stuurt de Programmamanager bij.

Werkzaamheden
De Programmamanager plant, organiseert en coördineert alle werkzaamheden die nodig zijn om het Programma ‘Architectuur Dichterbij’ uit te voeren, passend binnen het Programmaplan met bijbehorende begroting.
Voorafgaand aan elk uitvoeringsjaar stelt de Programmanager een jaarplan met jaarbegroting op. Hierin worden voorstellen gedaan voor de uitvoering van reeds gedefinieerde projecten c.q. bijstelling van projecten c.q. nieuwe projecten, met informatie over projectorganisatie, projectbudgetten en planning.
De Programmamanager stelt periodiek voortgangsrapportages met sturingsinformatie op over de uitvoering van de jaarplannen.
De Programmamanager geeft functioneel leiding aan interne projectleiders en (indirect) aan de projectteams binnen het programma ‘Architectuur Dichterbij’ en stuurt externe partijen aan, die zijn ingehuurd voor het verrichten van specifieke werkzaamheden. Er is een Stuurgroep Architectuur Dichterbij die de jaarplannen, jaarbegrotingen, projectvoorstellen en voortgangsrapportages vaststelt.

Gedurende de uitvoering van het programma ‘Architectuur Dichterbij’ waarborgt de Programmamanager de voortgang en stuurt op dagelijkse basis bij. Dit gaat in samenwerking met de projectleiders en in overleg met de General Manager Erfgoed. De Stuurgroep wordt op structurele en periodieke basis geïnformeerd over de voortgang en eventuele consequenties van te treffen maatregelen, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. De functie vraagt een op innovatie gerichte inzet en veronderstelt samenwerking met de verschillende afdelingen binnen Het Nieuwe Instituut op het gebied van de disciplines architectuur design en digitale cultuur.

Wij vragen
• Een minimaal afgeronde HBO opleiding;
• Ervaring in het leiden van grootschalige projecten;
• Nieuwsgierigheid naar nieuwe archiefontwikkelingen en de veranderende behoeftes van mogelijke gebruikers;
• Kennis van digitalisering en archivering;
• Kennis van en ervaring met project- en procesmanagement;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Resultaat- en samenwerkingsgericht;
• Actuele kennis op het gebied van digitale ontsluiting en restauratie en conservering;
• Een op innovatie gerichte inzet en visie op archivering;
• Flexibel en communicatief vaardig;
• Affiniteit met en/of kennis van het werkveld architectuur en stedenbouw.

Wij bieden
• Een tijdelijk contract voor 40 uur per week, vooralsnog voor een jaar;
• Een marktconform salaris;
• Passende en marktconforme arbeidsvoorwaarden;
• Een prettige werkomgeving in een dynamische organisatie waarin je actief bent met zo’n 80 collega’s.

Meer weten
Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met B. Mousavi, General Manager Erfgoed tel. 010 – 4401220.

Sollicitaties
Sollicitaties, in de vorm van een motivatiebrief en CV, kunnen worden gestuurd naar B. Mousavi, General Manager Erfgoed, b.mousavi@hetnieuweinstituut.nl

Acquisities n.a.v. de advertentie worden niet op prijs gesteld.

Meer informatie / More information