Adviseur

Raad voor de leefomgeving zoekt een:

Hoe komen we tot een duurzaam en gezond voedselsysteem? Hoe versnellen we de energietransitie? Hoe borgen we de kwaliteit van het Nederlandse landschap? Met jouw drive en deskundigheid help je de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen.

Je krijgt als adviseur voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur te maken met de meest uiteenlopende adviesonderwerpen. De raad wordt inhoudelijk en procesmatig ondersteund door het secretariaat. Dit secretariaat telt ongeveer 25 fte en staat onder leiding van een secretaris-directeur. Een projectteam van het secretariaat bereidt de adviezen voor. Dat gebeurt in nauw overleg met de betreffende raadscommissie, waarin ook enkele externe deskundigen plaatsnemen. Uiteindelijk stelt de raad de adviezen vast. Een projectteam bestaat uit drie tot vijf personen: een projectleider, adviseurs en een projectassistent. Jij gaat aan de slag voor het secretariaat.

Je staat aan het begin van je carrière en denkt vanuit een frisse blik mee over vraagstukken rondom wonen, ruimtelijke ordening, vervoer, energie, natuur en milieu. Bij deze vacature ligt de nadruk op landbouw. Je werkt in een projectteam aan raadsadviezen, ondersteunt raadscommissies en levert inhoudelijke bijdragen.

Jouw dagelijkse werk bestaat onder meer uit het schrijven van adviesteksten, de voorbereiding en verslaglegging van interviews en het organiseren van expertmeetings. Ook voer je literatuurstudies en inhoudelijke verkenningen uit. Daarnaast draag je bij aan het werk van andere adviesteams.

Functie-eisen:

  • Je hebt een universitaire opleiding.
  • Je hebt affiniteit met en liefst ook kennis van het vakgebied landbouw.
  • Je kunt goed, helder en compact schrijven en mondeling communiceren.
  • Je bent in staat goede (in)formele contacten met alle relevante partijen te onderhouden.
  • Je werkt graag samen in (project)teams.
  • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en neemt graag initiatief.

Reageer voor 19 april > meer informatie over de functie